Rekonštrukcia starého mosta sa zastavila pre nevybuchnuté bomby

0
1783

Rekonštrukcia Starého mosta, ktorá má priniesť okrem novej mostnej konštrukcie električkovú dopravu do Petržalky a zlepšenie dopravnej situácie, sa momentálne mierne zastaví. Zaujímavá pikoška sa šíri na Facebooku a aj medzi ľuďmi na ulici, zároveň zaznela vo vysielaní rádia VIVA. Dôvodom na mierne pozdržanie, ktoré však nemá mať dôsledky na plánovaný termín dokončenia, má byť pyrotechnický prieskum. Na dne Dunaja sa totiž stále môže nachádzať nevybuchnutá munícia z bombardovania Bratislavy, prípadne zakliesnené míny priplavené z iných častí toku prírodného symbolu Bratislavy. Preventívny prieskum, ktorý nezakladá na reálnych a istých informáciách o prítomnosti munície však je celkom pochopiteľný. Podobné postupy sú vzhľadom na vojenskú minulosť dôležité. Nižšie ilustračná snímka rozoberaného mostu stará pár mesiacov (© Zaujimavosti).

Starý most, rozoberanie

Bombardovanie Bratislavy
Prvé bombardovanie Bratislavy prebiehalo 16. júna 1944 spojeneckými lietadlami, ktoré nebombardovali ihneď, ale dávali čas obyvateľom schovať sa do bezpečia. Na škodu bolo, že sirény, ktoré mali ohlasovať bombardéry, mlčali. Prechod lietadiel nad Bratislavou bol bežný, no za bežný sa nedalo považovať ich opakované krúženie a držanie sa nad hlavným mestom. Americké bomby prvého náletu zasiahli niekoľko budov v starom meste, prístavné zariadenia, lode, vtedajšiu ešte nemeckú Petržalku a hlavne rafinériu Apollo nachádzajúcu sa presne tam, kde začína od centra most Apollo. Tá totiž spracovávala ropu a vyrábala benzín a naftu pre potreby nemeckej armády a jej vozidiel. O rok neskôr využili svoje zvyšné letectvo Rusi ďalším bombovým náletom. Netreba azda ani pripomínať, že prioritným cieľom bombardérov je ničiť továrne, zásobovanie nepriateľských vojsk, výrobné haly zbraní a tankov, železnice, prístavy a samozrejme mosty.

V Nemecku a v okolí Londýna bežná vec
Napríklad v Nemecku, alebo aj v Londýne pri prípadných stavbách mostov, pilierov, pri čistení korýt, alebo pri prieskumoch nemeckých riek a anglickej Temži sa vždy počíta aj s prípadnou muníciou. Pri neustálom pôsobení tlaku, vody a možnému pohybu materiálu okolo tejto munície, je stále vysoká pravdepodobnosť explózie. Stará munícia pritom mení vlastnosti na oveľa menej odhadnuteľné následky a jej ničivosť zostáva zachovaná aj po dlhé roky. Napríklad v roku 2008 vo východnom Londýne narazili na tonovú nevybuchnutú bombu zhodenú z nemeckého bombardéru. Zavadil o ňu bager pri bagrovaní naplavenín v blízkosti stanice Bromley-by-Bow. Keďže bombu objavili neďaleko plynového zariadenia, polícia pripravila plán evakuácie širokého obyvateľstva. Nakoniec sa však nevybuchnutú muníciu podarilo dostať mimo zastavanú oblasť a zneškodniť riadenou explóziou mohutnej sily. Pri stavbách a rekonštrukciách v Londýne pritom ročne nájdu niekoľko tisíc kusov rôznej munície, či časti zbraní. Len malá časť z nich je našťastie výbušná v nálezovom stave bez ďalšieho „spúšťača“. Dokonca sa na frekventovanej lodnej trase v ústí Temže nachádza americký vojnový krížnik, ktorý plne naložený muníciou stroskotal a dodnes mu trčia tri sťažne. Výbuch muničných zásob je časovanou bombou, podľa niektorých výskumov viac, podľa iných menej pravdepodobný.

Desaťročia aktuálny problém
II. svetová vojna poznačila viacero krajín Európy a to množstvom spôsobov. Nevybuchnutá munícia a strelivo z tohto obdobia sa darí nachádzať neustále. Môže za to výstavba, rozmach „hľadačov pokladov“, aj len obyčajný pohyb ľudí, či detí v prírode. Nevybuchnutá munícia sa však môže objaviť aj v korytách riek, neustále v pohybe, alebo zostala zakliesnená v iných nánosoch. Najčastejšie sa na ňu narazí pri výkopových prácach pri práci s ťažkou technikou, terénnych úpravách a orbe pôdy. Najmä pri orbe a obrábaní pôdy munícia vybuchovala krátko po vojne, aj počas nej. V súčasnosti je munícia cieľom zberačov s detektormi kovov. Nález a uskladnenie bez upovedomenia polície je trestným činom nedovoleného ozbrojovania a zároveň vážnym problémom, keďže neodborná manipulácia s muníciou môže nestály armádny materiál aktivovať. Napriek hrozbám existuje skrytý obchod medzi zberateľmi. Predstavte si odistenú bombu schovanú v pivnici paneláku, na ktorú sa zosype zaváraninová fľaša a aktivuje….