Kostol Sv. Ducha v Žehre: románsko-gotický kostolík hodný pozornosti

0
5079

Žehra je malebná obec na Spiši, ktorá nás prekvapila pokojom, priateľskou atmosférou a slušnosťou miestnych ľudí. To hlavné, čo láka pozornosť turistov, je najvyššia a najstaršia stavba v obci, žehriansky biely kostolík postavený v prechode románsko-gotického slohu. Stavba, ktorá zachovaná vo výbornom stave stojí na malom kopci v centre obce je ohradená vlastným múrom pričom vo vnútri ohradenia aj mimo neho sa nachádza stále používaný cintorín. Kostolík je významnou stavbou s veľkou historickou hodnotou, dokazuje to aj fakt, že sa v roku 1993 dostal na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť skupiny ďalších pamiatok „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“.

Kostol Žehra

Neobyčajný kostolík
Kostolík v Žehre dal postaviť gróf Ján, ktorý dostal vo svojom sídle, ktorým bola práve Žehra, právo postaviť kostol od neďalekej Spišskej kapituly. S jeho stavbou sa začalo v roku 1245 a po nútenej prestávke sa pokračovalo až v roku 1274. Stavať ho začali v románskom, no dokončovali už v gotickom štýle. Aj preto ide o unikát, akých sa nezachovalo na našom území veľa. Mohutné hrubé múry sú zárukou toho, že bez pričinenia veľkých katastrof kostolík vydrží ešte niekoľko storočí. Strecha tvorená veľmi výraznou cibuľou vyniká najmä pre fakt, že ho postavili na kopčeku, kde nie je žiadna iná výrazná stavba. Kostolík mal pôvodne rovnú strechu, no v 14. storočí získal v jednej svojej časti klenbu a po požiari počas nutnej opravy v 15. storočí získala s novou strechou klenbu aj loď. Opravu kostola pritom viedli potomkovia pôvodného grófa Jána. Hlavná výnimočnosť kostolíka je ukrytá na stenách v jeho nástenných maľbách. Tie sú umiestnené v sérií za sebou a nie sú umiestnené náhodne podľa voľného miesta. V kostolíku sa nachádza aj niekoľko búst a ďalších malieb s prvkami talianskeho a zároveň aj byzantského vplyvu. Všetky maľby vo svätyni pochádzajú z obdobia rokov 1350 až 1360, pričom neskôr sa už zásadná výzdoba vnútra nekonala. Fresky na severnej stene sú z 15. storočia a výjav Posledného súdu na víťaznom oblúku taktiež. V roku 1954 sa v kostole podarilo odhaliť zakryté staršie a vzácne maľby. Šlo o fresky Piety a Stromu života v samostatných maľovaných rámoch z asi roku 1420. V kostole nájdete aj originálnu krstiteľnicu z 13. storočia a za veľmi vzácny je možné považovať aj erb pánov zo Žrehry z 15. storočia. Oltáre a kazateľnica pochádzajú z 17. storočia, no zrejme ide o novšiu verziu pôvodného zariadenia, do ktorej však preniesli jej pôvodné, staršie prvky a pôvodné sochy svätcov.

Unesco kostol Žehra

Žehra a dojem
Žehru môžete navštíviť pri ceste na Spišský hrad. Mohutná stavba totiž patrí do chotára obce a jej história je s hradom úzko spätá. Spišský hrad majú Žehrania napriek kopcom na dohľad. Okolo neho prechádzate keď opúšťate smerom k obci diaľnicu D1. Obec má novo zrekonštruované námestie s pár parkovacími miestami, malým obchodíkom a fontánou s posedením. Rovná plocha námestíčka, ktorá vedie až priamo ku schodom vedúcim ku vzácnemu kostolíku, je upravovaná a čistá. V čase našej návštevy sa tu bicyklovali deti, ktoré boli a zrejme sú stále slušné a priateľské. Naučené pekne pozdraviť ako prvé potešili a ďalej sa venovali bicyklovaniu. Všade vládnuci pokoj počas pracovného dňa so zeleným okolím a hradom v diaľke pôsobí celkom príjemne.

Kostolík a vstupné
Vstupné do kostolíka je za poplatok do dvoch eur. Otvorenie kostolíka pre návštevníkov môže byť riešené odkazom na telefonický kontakt na sprievodkyňu. Informácie a kontakt nájdete aj na stránkach: http://schematizmus.kapitula.sk/?display=177

Pozrite aj cenný zdroj informácií o Spiši a zdroje na: http://www.spisskyhrad.com/lokalita/zehra/

foto: © zaujimavosti.net