Čím starší otec, tým vyššie riziko dušených chorôb

0
1599

Islandskí vedci prišli s prevratnými výsledkami ich výskumu. Skúmali okolnosti počatia necelej stovky duševne chorých detí, respektíve ľudí a snažili sa zistiť, čo majú spoločné. Väčšina z nich však nakoniec mala jeden spoločný prvok, ktorý sa prekvapivo netýka matiek, ako sa v minulosti predpokladalo. Starší otcovia totiž môžu podľa výskumníkov disponovať vekom zmutovanými spermiami, ktoré nesú genetický kód viac náchylný na rôzne ochorenia duševného charakteru a ďalších. Genetický kód sa totiž mení aj počas života a pokiaľ muž získava vekom rôzne návyky, závislosti a schopnosti, je vysoký predpoklad, že následne aj jeho potomok bude mať nábeh na niektoré z otcových ochorení, závislostí, alebo schopností. Toto už tvrdí iný výzkum amerických vedcov. Zistenie islandských vedcov je možné pokladať taktiež za dôležité, odoberá totiž jednoznačnú vinu matkám.

Staršie ženy to tiež nemajú ľahké
U starších žien je vyššie riziko, že sa narodí dieťa s Downovým syndrónom. Bežne je toto ochorenie založené na smutnej náhode, no práve vek matky túto náhodu zvyšuje. Toto riziko začne stúpať pri veku ženy vyššom ako 30 rokov. Práve toto je vek, po ktorom kariéristky svoje deti začnú plánovať a žiaľ toto je vek, kedy naozaj dnešné ženy začnú uvažovať o dieťati. Rozhodnú sa k nemu niekedy až po 35 roku, kedy je riziko ešte vyššie. Podľa Wikipedie ide o pomer 1:910 riziko u ženy nad 30 rokov, pomer 1:380 pri žene nad 35 rokov a pomer 1:110 pre žene nad 40 rokov. Spôsobuje ho porucha v stavbe chromozómov v bunkách. Ide o vrodené genetické ochorenie, ktoré je u detí pozorovateľné už pri narodení a odhaliteľné je ešte pred narodením, výrazné je deformáciou tváre a zhoršenou schopnosťou učiť sa, sústrediť, a žiť plnohodnotný život. Zníženie inteligencie však nie je pravidlom.

To však neznamená, že starší ľudia už nemajú možnosť mať potomkov, veď ak raz niekto deti chce, mal by ich mať. Znížiť riziko prípadných zdravotných problémov sa dá aj zdravou životosprávou, mladším zdravým partnerom s mladým „nezmutovaným“ genetickým kódom a dôverou (berte ma teraz s rezervou). Nezaškodí osloviť lekára s testami a preverením schopností a predpokladov na zdravého potomka. Avšak netreba sa báť, zahraničné čísla a zistenia nemusia byť úplne totožné aj so zdravým krajom slovenským.