Aktuálne: NAPANT začali striekať látkou spôsobujúcou rakovinu

0
12205

Štátne lesy začali s postrekom Národného Parku Nízke Tatry (NAPANT) s prostriedkom nazvaným VAZTAK. Tak ako tomu bolo aj po minulé roky, každoročné postrekovanie sa opakuje.

Čo však VAZTAK je? Podľa predajcu floraservis.sk, ktorý predáva tento insekticíd v malom množstve pre záhradkárov Vaztak 10 EC je vysoko účinný širokospektrálny insekticíd s rýchlym kontaktným účinkom proti väčšine škodcov. Okrem ničenia dospelých škodcov a larválnych štádií má u niektorých druhov aj ovicídnu účinnosť. Prípravok účinkuje ako dotykový a požerový jed. Pretože je Vaztak 10EC svetlostabilný a odolný voči zmytiu vodou, jeho insekticídny účinok je zachovaný počas dlhej doby. Dažďom je nezmývateľný, pretože vo vode je prakticky nerozpustný a má veľkú afinitu voči voskom pokrývajúcim povrch listov. Z tohto dôvodu ho nezmyje ani prípadný dážď krátko po postreku. Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou

Otázky pre riaditeľa Lesov SR, Banská Bystrica a Štátnej ochrany prírody Banská Bystrica od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK:

„Podľa našich informácií aplikovali lesy SR v katastri obce Liptovská Teplička v Nízkych Tatrách, v dňoch 11.5 – 12. 5, niekoľko tisíc litrov roztoku VAZTAK, s látkou cypermetrín, čo je uznaný endokrinný disruptor, narušujúci hormonálnu sústavu človeka a potencionálny karcinogén.
Žiadame vás, aby ste nás informovali o množstve a miestach postreku, a aby ste dodali dokumenty, ktoré vás k tomu postreku opravňovali“

S úctou

Juraj Lukáč
Lesoochranárske zoskupenie VLK

ZDROJ: Lesoochranárske zoskupenie VLK