Ak podviedol raz, podvedie znova… alebo nie

0
864
Ak podviedol raz, podvedie znova… alebo nie
Ohodnoť článok

Ak niekto podvedie partnera v jednom vzťahu, aké pravdepodobné je, že bude podvádzať aj v ďalšom? Túto otázku sa pokúsila zodpovedať nová štúdia s názvom „Ak podviedol raz, podvedie znova?: Sériové nevery počas vzťahov“, publikovaná v periodiku Archives of Sexual Behavior. Vedci zistili, že ľudia, ktorí v predchádzajúcom vzťahu podvádzali, mali oproti tým verným trikrát väčšiu šancu podvádzať znovu.

Štúdia sa zamerala na ľudí vo veku 18 až 34 rokov, ktorí mali vážne vzťahy, ale neboli v manželskom zväzku. Po dobu 5 rokov sledovala nevery v priebehu dvoch nasledujúcich vzťahov.

Prevažná väčšina ľudí v monogamných vzťahoch očakáva sexuálnu a často aj emocionálnu vernosť. Najlepšie to môžeme vidieť v manželstve, ale platí to pre všetky dlhodobé vzťahy. (Vždy existovali aj „otvorené“ vzťahy, v ktorých partneri súhlasia, že je v poriadku mať sexuálny styk aj mimo vzťahu, je to ale zriedkavé.)

Celoživotné riziko nevery v manželstve je približne 20 percent, mimo manželstva je toto riziko ale omnoho vyššie. Nie je to veľmi prekvapujúce, keďže normy ohľadom nevery a vzťahových záväzkov sú v manželstve v priemere vyššie v porovnaní s ostatnými vzťahmi. Ale napriek tomu, že páry sa mimo manželstva nezaviazali jeden druhému navždy, očakávajú vernosť.

Väčšina štúdii zameraných na neveru je retrospektívna a prierezová – zameriava sa iba na jeden moment nevery. Táto nová štúdia je jedinečná tým, že sledovala ľudí v prítomnosti, prechádzajúc z jedného vzťahu do druhého. Počas štúdie opakovane vypĺňali podrobné dotazníky o svojich vzťahoch.

Vzorka začala s 1294 respondentmi. Záujmom štúdie ale bolo sledovať iba ľudí, ktorí sa v rámci 5 rokov s jedným partnerom rozišli a začali druhý vzťah, čo zmenšilo vzorku na 484 jedincov.

Priemerná dĺžka prvého vzťahu bola 38,8 mesiaca a druhého 29,6 mesiaca. To znamená, že sa jedná o dlhodobé a vážne vzťahy.

Každých 4 – 6 mesiacov odpovedali v dotazníku na otázku „Mali ste od začiatku vzťahu pohlavný styk s osobou mimo vášho vzťahu?“ Dotazník obsahoval aj otázky, ktoré zisťovali, či podozrievali z nevery svojich partnerov. Takéto sebahodnotenie je vždy trochu skresľujúce, to je ale problém výskumu v tejto oblasti všeobecne. Štúdia si všímala aj viacero faktorov, ktoré zvyknú ovplyvňovať riziko nevery, ako vek, pohlavie, socioekonomický status a rasové príslušenstvo.

44 percent sledovaných ľudí zahlásilo, že mali sexuálny styk s inou osobou, než je ich súčasný partner v jednom alebo oboch vzťahoch. 30 percent navyše vedelo o tom, že minimálne jeden z ich partnerov ich podviedol. To znie ako dosť vysoké percento nevery. Treba mať ale na pamäti, že toto percento neodhaduje, aká je pravdepodobnosť, že partner bude vo vzťahu neverný. Získať takúto informáciu by vyžadovalo iný výskum a iné metódy.

45 percent z jedincov, ktorí zahlásili, že boli neverní v prvom vzťahu, boli opäť neverní v nasledujúcom. Z tých, ktorí boli verní v prvom vzťahu, iba 18 percent zahlásilo neveru v nasledujúcom. Napriek tomu, že pravdepodobnosť opakovanej nevery u ľudí, ktorí boli neverní v prvom vzťahu, bola omnoho vyššia, neznamená to, že bola nevyhnutná. Viac než polovica ľudí, ktorí boli neverní v druhom vzťahu, neveru nezopakovala.

Štúdia taktiež zistila, že u ľudí, ktorí si boli istí, že ich partner v prvom vzťahu podviedol, mali dvakrát takú vysokú šancu, že v nasledujúcom vzťahu ich partner opäť podvedie.

Je nesprávne predpokladať, že ľudia sú odsúdení opakovať bolestivé vzťahové vzorce. Napriek tomu sú niektorí ľudia vystavení omnoho vyššiemu riziku negatívnych záverov romantických vzťahov a manželstiev. Niektorí ľudia majú vyššiu pravdepodobnosť, že partnerov budú podvádzať, a niektorí majú vyššiu pravdepodobnosť, že si opakovane vyberú partnerov, ktorí ich podvedú.

Vo väčšine situácií je viac skúseností dobrá vec, vo vzťahoch to však nemusí byť pravdou. Napriek tomu to, ako sa človek správal v minulosti, nemusí definovať jeho budúcnosť.


Zdroj: https://www.psychologytoday.com/blog/sliding-vs-deciding/201710/once-cheater-always-cheater

ZANECHAŤ ODPOVEĎ