Stránky katastrálnych máp hocikto nespustí, potrebujete IE a ActiveX

0
9175

Internet Explorer 8Stránky slovenského katastrálneho „Kapra“ sú niekým brané ako vtip, niekomu zas na šťastie idú bez problémov. Kapor je skratka pre Katasterportal.sk, ktorý raz ide raz nie. Normálny web a správny vývojár stránok vie, že nie každý človek v modernej dobe  zadáva stránku s WWW. Takže preto prevádzkovateľ stránky zabezpečí, aby stránka fungovala s „www.“ aj bez. V tomto prípade však máte smolu, ak náhodou zadáte adresu katasterportal.sk bez „www“ a nenapadne Vám to skúsiť ešte raz už s „www“, máte pocit, že stránky sú nefunkčné. Presne takú mienku majú mnohí ľudia a keď volajú na úrady a informácie, sú za blbcov. Dostupnosť stránok je výhradne so zadaním s „www“ a žiadne upozornenie vás neupozorní, že ste neičo zadali zle, ak pôjdete inak. To ale nie je všetko.

Ak si chcete pozrieť katastrálnu mapu, polohu svojho domu a majiteľa, samozrejme môžete. Pre začiatok si však musíte vypnúť váš Firefox, Landscape, váš Netscape, Google Chrome, Opera prehliadač, Maxthon, alebo Safari či Konqueror. Podmienkou je mať výhradne Internet Explorer a nainštalovaný ActiveX plugin, čo menej skúsení užívatelia počítača nemusia vedieť vôbec nainštalovať a pre rôzne obavy z rôznych hrozieb a nevedomosti sa do toho ani nepúšťajú. Stránky katastru teda človeku zbehlému v internetových stránkach pripadajú ako nezvládnuté fiasko vytvorené výhradne pre tých, čo majú Internet Explorer a systém Windows. V skutočnosti však ide o rozsiahlu aplikáciu, ktorá prvok potrebuje a Internet Explorer je zrejme jediným prehliadačom, ktorý je schopný ho plne využívať a obsah katastrálnych máp zobraziť. Pri množstve menej počítačovo gramotných ľudí, ktorí stále tvoria podstatnú časť používateľov internetu a počítača, je však nutné počítať s tým, že nie každému sa podarí získať obsah máp, ktorý potrebuje. Každý majiteľ systému Linux, Max OS, alebo všetcí tí, čo Internet Explorer nechcú, odmietajú a nemajú, skrátka obsah nezobrazia.
Ak chcete zamieriť na stránky katastru, je nutné mať na pamäti, že adresa je: https://www.katasterportal.sk/kapor/ a je nutné ju zapínať v Internet Exploreri, pričom pri prezeraní je nutné povoliť na stránkach inštaláciu potrebného prvku na spúšťanie máp. Nezabudnite tiež, že všetky dokumenty, ktoré si necháte vyexportovať sa objavia na hlavnej stránke nižšie vľavo. Nie v okne s mapami.
Aktualizácia:  13. júna 2014 – stránky katastru minimálne 2 dni nefungujú, výpadok sa prejavuje dlhou odozvou serveru a teda nedostupnosťou obsahu. Príčina nie je jasná.