Wicca, Wiccariánske čarodejnice a transformácia v lepšie „ja“

0
4581

Pentagram symbolV mnohých kultúrach, minulých aj súčasných, je zvykom požehnať domácnosť, alebo dať požehnanie na cestu svojmu blízkemu. Kresťania si raz ročne dávajú vysvecovať svoje príbytky, krstia svoje deti a každý z nás vyprevádza svojich milovaných so slovami ,,Šťastnú cestu a veľa šťastia“. Ak tieto slová sú vyslovené úprimne z hĺbky nášho srdca, stávajú sa požehnaním a taktiež magickými zaklínadlami na ochranu. Takto to aspoň berú ľudia, ktorým je blízka téma čarodejníctva a tajomna.

Čarodejnice a neveriaci
Čarodejnice svoje slová posilňujú vizualizáciou krásneho bieleho svetla do ktorého osobu vo svojej mysli zahalia a toto ich požehnanie ukončievajú slovami ,,Dokonané“. Je dokonané boli aj posledné Kristove slová, ktorými údajne zapečatil svoj nezištný skutok, keď sa podľa starých písomných prameňov obetoval za kresťanov.

Dnes veľké množstvo ľudí neverí v silu slova, zvuku a dotyku. Naši praotcovia a pramatky dávali veľký dôraz na energiu, ktorú skrývajú a bolo považované za cennejšie ako zlato ak niekto vládol umením predávania pozitívnej energie. Zvukom, dotykom a myšlienkou vedeli rušiť negatívny blok obklopujúci osobu, zviera alebo predmet a naplniť ich pozitívnou energiou. Nazývali to Požehnaním. Požehnanie tiež znamená posilnenie. Taktiež je na Slovensku známi pojem ,,zočí“, častý jav najmä u malých detí a rušenie tohto negatívneho bloku sa nazýva „odrábanie“ alebo „hádzanie uhlíkov“. V minulosti sa verilo, že požehnanie môže zmeniť celý ľudský život, že otvára cestu k lepšiemu a šťastnejšiemu životu. Sám čarodejník Dumbledore z príbehu o Harrym Poterovi povedal: ,,Slová sú nevyčerpateľným zdrojom kúziel, schopné bolestne zraňovať ale aj liečiť.“

Wicca je svojim spôsobom náboženstvo
Wicca patrí do okultizmu rovnako, ako keď rímsko- alebo gréko-katolík sa radí medzi kresťanov. Wicca je svojím spôsobom aj náboženstvo, avšak voľné. Hlavným božstvom je Bohyňa Matka a jej druh Boh Otec. Mimo to, každá čarodejnica inklinuje k panteónu, ktorý je jej blízky, či už je to egyptský, grécky, rímsky, keltský alebo dokonca aj kresťanský. Okrem božstiev si prepožičiavajú aj energiu štyroch živlov. Voda, oheň, vzduch a zem.

Wiccariáni majú svoju vlastnú knihu múdrostí, ktorej sa vraví Kniha Tieňov. Nie je to nič iné ako kúzelný receptár, encyklopédia, slovník, kuchárka alebo súkromný denník týkajúci sa magickej, alebo nemagickej praxe. Každý wiccarián čerpá, alebo lepšie povedané, sa necháva inšpirovať knihami tieňov niekoho iného a skúsenejšieho a pritom tvorí svoju vlastnú, postupne počas svojho života.

Wicce sa tiež vraví aj novopohanské náboženstvo. Je to múdrosť starých pohanov zozbieraná a pretransformovaná do zrozumiteľnejšej podoby, pričom všetka múdrosť našich praotcov a pramatiek bola zachovaná. Staré porekadlo vraví, že čím viac sa veci menia, tým zostávajú rovnaké.

Pohania sú známi tým, že uctievajú samotnú prírodu vďaka ktorej všetci žijeme. Dýchame vzduch, ktorý pre nás zabezpečujú stromy, jeme plody ktoré na nich rastú, pijeme vodu, ktorá vyviera z hĺbky zeme alebo nám padá z hora – to všetko je Bohyňa Matka. Jeme mäso, vajíčka, pijeme mlieko, obliekame sa do kožušín zvierat, máme zvieratá, ktoré nás chránia atď., to všetko je Boh Otec. Pohania poznali silu prírody a naučili sa jej prispôsobovať. Naučili sa akú energiu má mesiac vo svojich fázach, akú energiu má slnko v rôznych postaveniach v roku, ktoré rastliny ako pôsobia a kedy sa majú zbierať aby boli najúčinnejšie, ako na zem a jej život pôsobí energia iných vesmírnych telies. Podľa toho riadili svoj život a žili v súlade so svojim okolím.

Čarodejnice a čarodejníci okrem božstiev a elementov používajú energiu starodávnych symbolov z čoho sú najznámejšie napr. Triquetra zosobňujúca energiu trojsily, pentagram ako ochranný symbol so ženskou energiou nechýbajúci v žiadnom magickom počínaní, hórovo oko ako ochranný symbol mužskej energie a podobne. Ďalej sú využívané runy, anjelské písmo a mnoho ďalšieho nakoľko vo wicce nie sú stanovené hranice, ako v uctievaní božstiev tak ani v tomto. Samozrejme, že každé magické počínanie sa riadi postavením mesiaca, ascendentu a iných planét. Špeciálne sa na to vedú záznamy zvané ako almanachy. Je to niečo o trošku zložitejšie ako lunárny kalendár, ktorý sa dá kúpiť v hociktorom hypermarkete. Nič z toho však skutočne nie je dôležité.

Transformácia v lepšie „ja“
Podstata čarodejníctva je v transformácii. Základná myšlienka je zobrať svoje súčasné „ja“ a pretvoriť ho v lepšie, silnejšie a dynamickejšie. Byť čarodejnicou znamená chcieť denne pracovať na svojom rozvoji a premene v lepšieho človeka. Všetky tieto zmeny znamenajú veľa práce, času a energie a táto cesta nie je pre každého. Každý kto sa vydá na túto cestu musí mať odvahu sa postaviť sám sebe, čiže svojmu vnútru, priznať si svoje nedostatky a pretransformovať ich na svoju silu. Byť čarodejnicou nemá nič spoločné so zaklínadlami, kúzlami a čarami, to všetko je len komédia. Byť čarodejnicou znamená túžbu po osobnostnom rozvoji a zmene. Nie je to nič iné ako to, čo robí množstvo iných ľudí na svete, keď sa snaží svoj život zveľaďovať. Každý to však robí svojím spôsobom. Tá najhlbšia podstata je však tá istá. Všetci chceme byť šťastní, zdraví a v dostatočnej hojnosti.

Platí v živote však jedno pravidlo. Čo zaseješ to zožneš. S použitím mágie to však platí trojnásobne!

Použitá literatúra:
–         Kniha Tieňov od Silver Raven Wolf,
–         Príručka Čarodejnice od Selene Silverwind,
–         Mágia sviečok od Raymond Buckland
–         Vlastný prehľad vo svete Wicca a všeobecne známe informácie

Pripravila Moon Wolf,  obrázok:  chaoswallpapers.com