Viete, kto a v akej výške hradí pri dopravnej nehode vaše výdavky?

0
292

Mnohí majitelia vozidiel povinné zmluvné poistenie podceňujú, no po dopravnej nehode ich práve nahromadené dlhy môžu veľmi rýchlo presvedčiť o jeho obrovskom význame. Zaujíma vás ale, kto vlastne z vášho PZP poistenia hradí náklady spôsobené škodovou udalosťou pri nehode?

Finančný dopad dopravnej nehody môže byť obrovský

Účty za autonehodu sa veľmi ľahko vyšplhajú na desiatky tisíc eur, ak nie viac. Závažnosť zranení môže vyžadovať núdzový chirurgický zákrok, následné postupy a fyzikálnu terapiu. Ak si vezmete voľno z práce, môže dôjsť aj k peňažným stratám. V prípade fyzicky oslabujúcej nehody by mohlo byť možné podávať lieky a zdravotnícke pomôcky, ako sú invalidné vozíky.

To všetko sú obrovské zdravotné aj finančné dopady pre vás, ktoré je možné z určitej časti eliminovať uzatvorením dobrého PZP poistenia.

Ako systém funguje?

Štát používa systém  poistenia áut založený na zákone č. 381/2002 Z.z. o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Poistné plnenie podľa zákona sa pohybuje v nasledujúcich limitoch:

  • 5 000 000 EUR za škodu podľa písm. a) a preukázané náklady /napr. zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia / bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených.
  • 1 000 000 EUR za škodu podľa písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených.

Systém PZP tiež znamená, že stranou zodpovednou za nehodu je vodič, ktorý ju zavinil, a je právne zodpovedný za zaplatenie všetkých následných zdravotných poplatkov. Inými slovami, ak máte nehodu, ktorú spôsobí niekto iný, mal by niesť zodpovednosť za vaše výdavky.

Účty spojené s nehodou motorového vozidla sa zvyčajne platia jedným z nasledujúcich spôsobov. Žiadosť podávate vo svojej poisťovni a zároveň v poisťovni vodiča, ktorý zavinil chybu. Závisí tiež od podmienok, ktoré môže mať každá poisťovňa iné. Dokonca sa môžete s vinníkom nehody súdiť, treba všetko riešiť čím skôr a nič neodkladať. Vo všeobecnosti do spomínanej výšky limitu poistného plnenia hradí všetky škody vodičom zvolená poisťovňa.

Platby za náhradu škody však môže zdržať vodič, ktorý nemá povinné zmluvné poistenie. Komplikovanejšie je to aj v prípade, ak bola nehoda obojstranná. Vždy je lepšie, ak máte okrem povinného zmluvného poistenia v dobrom stave aj dôležité brzdové platničky a všetky iné časti automobilu.

Čo robiť, ak chcete získať oprávnenú kompenzáciu?

Keď dôjde k nehode, zavolajte políciu, aby ju vyšetrila a nahlásila. V policajnej správe sa uvádza, kto nehodu spôsobil, a poisťovne tieto informácie využívajú pri riešení poistnej udalosti.

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Dodržujte všetky navrhované liečebné postupy a postupy lekárskymi odborníkmi.

Ak ste si s pomocou unikátnej PZP kalkuačky vybrali to najlepšie krytie v prípade vzniku škodovej udalosti, čo najskôr kontaktujte svoju poisťovňu. Dajte im vedieť, že nehoda nebola vaša chyba. Podajte žiadosť a pošlite spoločnosti kópie všetkých účtov, ktoré vám vzniknú.

Uschovajte si kópie všetkých súvisiacich výdavkov vrátane liečebných nákladov spojených s nehodou. Ak nedostanete to, čo na pokrytie svojich výdavkov potrebujete, skúste vyjednávať.

V mnohých prípadoch dopravných nehôd budú tieto kroky postačovať na získanie finančného odškodnenia. Ak nie, vašou poslednou možnosťou je podať žalobu na vinníkov.

Zdroj obrázka: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Čítajte tiež: