Viete ďalej vystupňovať single, double, triple.. alebo duo, trio, quarteto…?

0
3510

Opakovane sa v živote stretávame s potrebou vystupňovať špeciálne číslovky, určenia počtu, skupiny, či počtu zásahov. Hráči počítačových hier to poznajú, ak sa podarí zneškodniť troch nepriateľov jednou ranou, väčšinou získajú špeciálne body za TRIPLE BONUS. Každému je jasné, čo asi predstavujú označenia SINGLE, DOUBLE, TRIPLE a ďalšie. Nie každý však vie pokračovať. Nevedeli sme to s istotou ani my, no teraz sme i my múdrejší. Rovnako tak sme múdrejší v skupinkách ľudí vykonávajúcich rovnakú činnosť. Dvojčlenná kapela je duo a trojčlenná kapela potom bude známa ako trio. Pri filmoch a knihách je zase známy názov trilógia. Nasledovné vystupňované tvary vám azda neskôr pomôžu lepšie pochopiť výrazy a aj odpovedať, či identifikovať čísla, ktoré sa za označením skrývajú.

Špeciálne určenie počtu zasiahnutých ľudí naraz, zahrnutých v popisovanej skupine používané primárne v angličtine:
1 = Single (používané aj sole, solo)
2 = Double (používané aj pair a twice)
3 = Triple (používané aj triplet, alebo trio)
4 = Quadruple
5 = Quintuple (Pentuple)
6 = Sextuple (Hextuple)
7 = Septuple
8 = Octuple
9 = Nonuple
10 = Decuple
11 = Hendecuple (Undecuple)
12 = Duodecuple
13 = Tredecuple

Špeciálne určenie počtu interpretov alebo vyjadrenie počtu členov súboru, skupiny, či zloženia:
1 = Sólo
2 = Duo
3 = Trio
4 = Quarteto
5 = Quinteto
6 = Sexteto
7 = Septeto
8 = Octeto
9 = Noneto
10 = Décimo

Špeciálne určenie počtu titulov v jednej sérií s rovnakou tematikou, napríklad filmová séria Pána Prsteňov je trilógia. Twilight je s počtom štyroch filmov už quadrológia. Tento druh označenia sa nepoužíva pre jeden titul, alebo dva tituly v sérií rovnakého vydania. Začína sa až od trojky, trilógie.
3 = trilógia
4 = quadrilógia
5 = pentalógia
6 = hexalógia
7 = heptalógia
8 = oktalógia
9 = nonalógia
10 = dekalógia
2 a viac v inom používaní, prípadne neurčitom presne počtom = polylógia

V angličtine ide o slová: trilogy, quadrilogy, pentalogy, hexalogy, heptalogy, octalogy, ennealogy, decalogy a vo všeobecnosti akýkoľvek počet v danej sérií mimo jeden samostatný kus, čiže dva a viac, sa dá nazvať aj pojmom polylogy.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ