Slovenský hydrometeorologický ústav SHMÚ ako nástroj plánovania

0
4977

SHMU stránkySlovenský internet mimo emailovú komunikáciu, informácie a multimédiá ponúka aj bankové služby a množstvo doplnkových. Medzi tie, ktorým možno nedávame vysokú dôležitosť však patrí napríklad aj web Slovenského hydrometeorologického ústavu na adrese www.shmu.sk, ktorý je prekvapivo dôležitejší, než si ako bežní konzumenti správ o počasí môžeme myslieť.

Cennejšie, než si myslíte
Stránky a kontaktné informácie Slovenského hydrometeorologického ústavu môžeme nazvať aj ako dôležité, či priam ako neoceniteľný zdroj informácií. Pre bežných ľudí znamená bežný zdroj údajov o počasí. Ako bežní konzumenti týchto informácií podľa nich naplánujeme výlet, vlastný program na vlastnej záhrade, či výlet do prírody. Pre televízie a médiá je zdrojom údajov predpovedí počasia. Organizátori podujatí ho majú za nesmierne dôležitého pomocníka pri plánovaní podujatí. Pre poľnohospodárov je až nevyhnutnosťou. Od informácií z SHMÚ sa odvíja plánovanie žatvy, plánovanie sejby, hnojenie, postreky. Podceňovanie informácií o počasí a zmien na oblohe môže znamenať aj miliónové škody a zbytočnú prácu najmä veľkým poľnohospodárom. Ale pre predstavu, skúste robiť postrek počas dažďa a odsledovať jeho účinnosť. Telefonický kontakt na meteorologický úrad je tak pri veľkom plánovaní bežne po ruke. Svoju podstatnú dôležitosť majú údaje z úradu aj pre pilotov, armádu a vôbec pre všetky letiská bez rozdielu. Športové a rekreačné letectvo je od počasia a údajov SHMÚ oveľa viac závislejšie, ako lety veľkých lietadiel. Nakoniec netreba zabúdať ani na projekty rýchlych stavieb a terénnych úprav, ktoré sa plánujú podľa zrážok a z tých. Zimné obdobie zas prináša zásadné klimatické zmeny na zmenu obsahu informačnej ponuky a aj lyžiarske strediská vítajú informácie o potrebách umelého zasnežovania, či nádielky prirodzeného snehu. Prevádzkovatelia po tieto informácie chodia priamo na SHMÚ

Mapy Slovenska a výstrahy
Na prvý pohľad klasický web s počasím. Na druhej strane zdroj, odkiaľ mnoho iných webov svoj obsah preberá, ak nejde o zahraničné, možno nie často presné údaje. Už úvodná stránka dáva presne najavo teploty a podmienky na oblohe s presným časom a neustálou aktualizáciou. Oblasti, ktoré zaujímajú konkrétne odvetvia služieb, dopravy, a ľudí, často siahnu po konkrétnych mapách. Ako ústav, ktorý má na starosti merania na celej rozlohe Slovenska, môže ako jediný uvádzať presné údaje o celej rozlohe a venovať pozornosť aj výstrahám. Mimo stupne povodňovej aktivity, ktorá môže ovplyvniť sústredenie záchranárskych zložiek, udáva aj smogovú situáciu a ďalšie meteorologické výstrahy vrátane snežných správ.

Ak teda plánujete zhadzovať strechu a rekonštruovať, asi tou najlepšou voľbou je práve súhrn informácií z týchto stránok. Tie zahraničné sa spoliehajú na rôzne zdroje a údaje o počasí v našich končinách je predsa len merané najmä SHMÚ. Od počasia závisí mnohé. V minulosti mu venovali obzvlášť veľkú pozornosť. Aj preto jeho výskum a sledovanie malo veľkú dôležitosť. Dnes, keď sa väčšina práce a prežitia ľudí schováva pod strechami, je prekvapivo počasie a jeho predpovedanie ešte viac dôležitejšie.