Moč a brada..kuriózne dane z histórie

0
5616

Kuriózne dane:

Ani naša história nebola vždy ružová a taká, akú by sme ju chceli. Nasvedčujú tomu aj absurdné dane, ktoré museli obyvatelia platiť.

Daň z moču

Tvorcom tejto dane bol cisár Nero. V starom Ríme mali chudobní obyvatelia iba nočníky, ktoré následne vylievali do žumpy. Povráva sa, že sa tento moč zbieral a spracovával na rôzne použitie ako napríklad polievanie kvetov či dokonca bielenie zubov. Po nástupe cisára Vespasiána táto kuriózna daň pokračovala. Práve po tomto cisárovi boli pomenované pisoáre, ktorých názov je veľmi podobný vo všetkých jazykoch.


Tip redakcie: Uvidíme najväčší „supermesiac“ za posledných takmer 70 rokov


Rytierska daň

Medzi kuriózne dane patrí aj rytierska daň. Doposiaľ sa nevie, kto presne túto daň zaviedol, no posledným panovníkom, ktorý ju vyberal bol Eduard III. Táto daň bola vyberaná až do 14. storočia a nebola uvalená na rytiera, ako to na prvý pohľad vyzerá. Museli ju platiť tí, ktorí odmietali bojovať vo vojnách a padnúť za anglických kráľov. Napriek spoplatneniu zbabelosti sa panovníci nedočkali boja za ich život. Na druhej strane si za tieto peniaze najímali žoldnierov, ktorí s veľkou radosťou bojovali za svojho kráľa.

Daň z brady

Túto absurdnú daň zaviedol v roku 1535 anglický kráľ Henrich VIII. Od tejto dane boli však oslobodení predstavitelia pravoslávneho duchovenstva, ktorý ju museli nosiť povinne. Ostatní však za svoju pýchu museli platiť dane. Po jej zaplatení dostali odznak, ktorý slúžil ako potvrdenie o zaplatení.

Čítajte tiež:

Zmeny v exekučnom poriadku

Na pracovnom trhu rastie počet cudzincov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ