Holandsko a drogy: Prečo je marihuana povolená, ale „huby“ nie?

0
13703

Je dobre známe, že v Amsterdame nie je náročné zohnať mäkkú drogu – stačí vstúpiť do coffee shopu a kúpiť si ju. Za 4 jointy zaplatíte toľko, koľko za 20 cigariet. Nikto vás nezatkne, je to legálne.

Čo sú to teda za zákony? Holanďanov netrápi, aké má užívanie drog následky?

Zákony ohľadom drog sa v európskych krajinách vyvíjali v priebehu posledného storočia rovnakým spôsobom. Prečo sa Holandsko odklonilo? Prečo tam platia značne odlišné zákony ako v ostatných krajinách Európy?

drogy holandsko

Holandská drogová politika

Idea holandskej drogovej politiky spočíva v tom, že každý jedinec sa môže slobodne rozhodovať vo veciach vlastného zdravia. Týka sa to aj možnosti eutanázie pre pacientov v terminálnom štádiu choroby.

Ďalším motívom pre liberálne drogové zákony je, že zakazovanie a skrývanie sociálne negatívnych javov tieto javy neeliminuje, len ich presúva mimo zákon. Tak je oveľa náročnejšie takéto aktivity kontrolovať a ovládať, čo vo výsledku situáciu ešte zhoršuje. (Podobne ako prohibícia alkoholu v USA v 20. rokoch zvýšila kriminalitu, pašovanie alkoholu a spôsobila mnoho otráv, keďže ľudia pili nápoje s obsahom alkoholu, ktoré neboli určené na vnútorné užívanie človekom.)

Preto Holandsko dekriminalizovalo užívanie určitých látok. Produkcia, predaj a skladovanie drog zostali však naďalej trestným činom tak, ako aj v ostatných krajinách. Holanďania vnímajú užívanie drog podobne ako užívanie alkoholu, alebo tabaku.

Drogy sú rozdelené podľa ich účinku na ľudské zdravie na mäkké a tvrdé. Medzi tvrdé drogy patria kokaín, LSD, morfín, heroín – v Holandsku aj vo všetkých ostatných krajinách sú zakázané.

Mäkké drogy sú konope (Cannabis) a jeho formy (marihuana, hašiš, hašišový olej) a halucinogénne huby („čarovné huby“/psilocybín/lysohlávky).

Marihuana je legálna, ale len v prípade osobného užívania. Fajčenie marihuany na verejnosti teda nie je pre užívateľa trestné. Jej predaj je tolerovaný, ale značne obmedzený za podmienok, že prebieha kontrolovane a je limitovaný (len v coffee shopoch, malé dávky, nie viac ako 5 g jednou platbou, v sklade je len obmedzené množstvo látky, bez akýchkoľvek reklám na drogy, predaj osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný, prítomnosť maloletých osôb v priestoroch je zakázaná, miestna samospráva nevydala príkaz na zastavenie prevádzky coffee shopu…).

Väčšina halucinogénnych húb je zakázaná od 1. novembra 2008. Asi 200 druhov bolo zaradených medzi drogy rovnako nebezpečné ako kokaín, alebo heroín. Lysohlávky boli predtým predávané v tzv. „smart shopoch“ spolu s prírodnými liečivami (ginkgo, guarana, bylinky…) a neboli považované za ozajstnú drogu. K ich zákazu došlo, pretože každý rok bolo zaznamenaných viac ako 100 prípadov (len v Amsterdame), keď užívatelia po požití látky museli vyhľadať lekársku pomoc – z toho 3 prípady boli veľmi vážne a 1 skončil tragickou smrťou 17-ročného dievčaťa. Stovky ľudí proti zákazu protestovali. Dnes sú halucinogénne huby v Holandsku zakázané.

holandsko drogy

Niektoré smart shopy ale stále pokračujú v predávaní určitých húb (hlavne „truffles“), ktoré neboli pridané na zoznam zakázaných druhov. Výrazne vám neodporúčame užívanie halucinogénnych húb! Ich účinok na každý organizmus môže byť iný a ťažko predvídateľný!!! Ich požitím v akejkoľvek forme sa môžete vystaviť vážnemu zdravotnému riziku!!!

Obmedzené dávky, veľkoplošné pestovanie zakázané

V Holandsku platia prísne obmedzenia množstva mäkkých drog, výrazne je limitovaný ich predaj, pestovanie, skladovanie a podmienky užívania.

Šoférovanie pod vplyvom mäkkých drog sa rovná šoférovaniu pod vplyvom alkoholu. Veľkoplošné pestovanie a predaj sú zakázané (ale tresty a pokuty udeľované holandskými súdmi sú nižšie ako v iných krajinách).

Holanďania zatiaľ nevyriešili otázku kontrolovanej dodávky mäkkých drog. Keďže veľkoplošné pestovanie je zakázané a trestné, nie je jasné, akým spôsobom má byť zabezpečená dodávka látok do coffee shopov v celej krajine tak, aby nebol porušený zákon.

Holandsko si tiež uvedomuje, že tolerantné zákony môžu mať aj tienisté stránky. Preto bojujú proti drogovým závislostiam prostredníctvom výchovných opatrení, monitorovaním drogovej scény a zavádzaním zdravotných opatrení, ktoré majú predchádzať vzniku zdravotných následkov závislostí (testy na prítomnosť extázy v tabletkách zdarma; výmeny striekačiek zdarma; výmena heroínu za metadon zdarma pre ľudí závislých od heroínu).

Zdroj: amsterdam.info