ČO STE (NE)VEDELI O REKLAMÁCII

0
2826

business-888146_640

Ruku na srdce, koľkokrát ste nevyužili svoje výsostné právo reklamovať chybný tovar len preto, že sa vám nechcelo naťahovať o pár eur? A ako by ste postupovali, keby bola „v hre“ polovica vašej výplaty?

Reklamácia tovaru sa riadi Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Všetko (rozumej, záručná lehota) začína prebratím tovaru, preto myslite na prípadnú reklamáciu už pri jeho kúpe (nech je akokoľvek dychberúci). Ak si produkt nekúpite osobne na predajni, ale povedzme pri podomovom predaji, cez zásielkovú službu, internet (e-shop), teleshopping, vzniká vám automaticky právo tovar do 14 dní bez udania dôvodu vrátiť.

Záručné lehoty a iné novoty

  • Záručné doby sú zo zákona stanovené podľa typu tovaru. Napríklad pre potraviny bez uvedeného dátumu spotreby je to 8 dní,na krmivá 3 týždne a na živé zvieratá 6 týždňov.
  • Pri spotrebnom tovare je záruka minimálne 24 mesiacov.
  • Záručný list určite žiadajte pri veciach, ktoré sú určené na používanie v dlhšom časovom horizonte (nábytok, technika, exkluzívne oblečenie, značkové športové potreby a pod.)
  • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, jeho záručná lehota začína plynúť znovu od prevzatia novej veci. To isté platí aj pri výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Pozor!!! Záručná lehota sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou alebo vo výpredajoch. Ak vám však poskytli zľavu pre konkrétnu chybu tovaru, túto chybu potom nemôžete, pochopiteľne, reklamovať.

Reklamácia krok za krokom

Reklamovať tovar môžete počas celej prevádzkovej doby predajcu. Medzi vaše základné práva patrí právo vybrať si formu vybavenia reklamácie (oprava, výmena, atď.). Táto voľba musí byť zaznamenaná v potvrdení o prijatí reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v komplikovaných prípadoch do 3 pracovných dní a pri zložitom technickom zhodnotení stavu výrobku najneskôr do 30 dní. Ak sa tak nestane ani po uplynutí tejto lehoty, máte právo od zmluvy odstúpiť (vrátia vám peniaze) alebo vymeniť chybný výrobok za nový.

Pozor!!! Ak sa po oprave opakovane vyskytne na tovare rovnaká vada (prípadne viacero vád), máte ako zákazník právo na okamžitú výmenu produktu alebo na vrátenie peňazí.

Špeciálnou kategóriou je pokladničný doklad, ktorý predajcovia pri reklamácii primárne požadujú. „Žiadny zákon neukladá kupujúcemu povinnosť uchovať originálny obal od výrobku a dokonca ani doklad o zakúpení z registračnej pokladnice, takže právo na reklamáciu zostáva zachované i keď zákazník príde do prevádzkarne bez účtenky,“ vysvetľuje právna expertka Mgr. Petra Kubinská. K preukázaniu nákupu a k trvaniu záruky vám postačí záručný list, ale aj napríklad výpis z účtu, z ktorého je evidentné, že tovar bol v predajni zakúpený a že záručná doba trvá.

Pozor!!! Nejlepším dôkazom je, samozrejme, doklad o kúpe. Ak totiž požadujete vybavenie reklamácie vrátením peňazí, ste povinní tento doklad predajcovi odovzdať.

Nočná mora kupujúceho – neuznanie reklamácie

 11276005_m

Ak sa nedokážete domôcť svojich práv u predajcu, môžete sa obrátiť na príslušný súd podľa sídla predajcu, prípadne alternatívne podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. A aká je realita na Slovensku? „Napriek pomerne rozsiahlej informačnej povinnosti obchodníkov si spotrebitelia nie sú príliš vedomí svojich práv a vzdávajú sa možnosti posúdenia neuznanej reklamácie nezávislým znalcom, keďže sa domnievajú, že náklady na vypracovanie znaleckého posudku ponesú oni (náklady je povinný uhradiť predávajúci),“ konštatuje Mgr. Kubinská. So znaleckým posudkom máte veľkú šancu na úspech! Naopak, predajca riskuje, že namiesto ceny za výrobok, resp. za jeho opravu, bude musieť platiť na súde niekoľkonásobne viac.

 

Pozor!!! Častou chybou spotrebiteľov je obracanie sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu v prípadoch nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie (priame zaslanie výrobku), pričom SOI dohliada iba na procesnú správnosť reklamačných postupov.

 

Viac informácií nájdete na www.soi.sk, www.zakonypreludi.sk, www.pravaspotrebitela.sk