Ako sme na tom s ebolou?

0
1854

30988984_m

Už je to rok a pol po tom, čo bol v marci 2014 zaznamenaný prvý prípad eboly v Guiney a táto epidémia bezprecedentného rozsahu, ktorá pustošila v troch štátoch západnej Afriky, nebola nikdy tak blízko svojho konca. Je ešte príliš skoro na to, aby sa to potvrdilo, pretože treba čakať 42 dní (dvakrát viac ako je maximálna doba inkubácie), počas ktorých sa nesmie objaviť žiaden nový prípad. Avšak, oznam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zo 7. októbra o tom, že nebol oznámený žiaden nový potvrdený prípad choroby spôsobenej vírusom ebola počas týždňa končiaceho 4. októbrom, vzbudzuje nádej.   

Téma zostáva stále súčasťou agendy politických vedúcich. V pondelok 12. októbra Európska komisia a luxemburské predsedníctvo Rady EÚ organizovali trojdňovú konferenciu zameranú na analýzu dopadu epidémie ebola na európsku zdravotnú bezpečnosť a zlepšenie schopnosti členských štátov reagovať na krízové situácie.

Ako epidémia postupuje?

Je to po prvýkrát, čo prešiel jeden týždeň bez toho, aby bol potvrdený nový prípad eboly od vtedy, čo bola epidémia oficiálne potvrdená v marci 2014 – prvý prípad, tzv. nultý pacient, sa objavil v decembri 2013. Poslední nakazení sa objavili v Guiney: dvaja v prefektúre Conakry v týždni od 14. do 20. septembra a štyria vo Forecariah, 26. a 27. septembra.

Podľa poslednej štatistiky WHO bolo 28 421 prípadov (potvrdených, možných alebo podozrivých) oznámených v troch najviac zasiahnutých štátoch: Guinea (3 804 prípadov), Libéria (10 672 prípadov) a Sierra Leone (13 945 prípadov). Spôsobili 11 297 úmrtí: 2 534 mŕtvych v Guiney, 4 808 mŕtvych v Libérii a 3 955 v Sierra Leone. Tridsať šesť iných prípadov, z ktorých bolo 30 smrteľných, sa objavilo v ďalších siedmich štátoch: Španielsko, USA, Taliansko, Mali, Nigéria, Veľká Británia a Senegal. Spomedzi osôb dotknutých epidémiou bolo 881 členov zdravotníckeho personálu nakazených v Guiney, Libérii a Sierra Leone, z ktorých 513 epidémii podľahlo.

25826534_m

V Guiney je podľa WHO 509 osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazeným jedincom počas uplynulých 21 dní na pozorovaní, aby sa overilo, či boli nakazení vírusom. 290 ďalších osôb, ktorí s chorým prišli do kontaktu, boli identifikovaní, ale nemohli byť nájdení. Libéria 3. septembra vyhlásila, že bol zastavený proces prenášania vírusu, keďže uplynulo 42 dní bez výskytu nového prípadu. V Sierra Leone sa 4. októbra ukončil tretí týždeň bez ohlásenia nového prípadu nákazy, ale dve osoby s vysokým rizikom nákazy nemohli byť vypátrané.

Existencia osôb, ktoré boli nedávno v kontakte s chorými v Guiney a Sierra Leone a ktoré unikli pozorovaniu, vedie WHO k tvrdeniu, že pretrváva riziko budúcich prípadov v krátkodobom horizonte.

Vakcinačné výskumy

V Guiney bol 23. marca pod vedením WHO spustený program Dosť bolo eboly! Využíva vakcínu rVSV-ZEBOV vyvinutú Merckom, Wellcome Trust a nórskou a kanadskou vládou v spolupráci s Lekármi bez hraníc a London School of Hygiene and Tropical Medicine. Využíva stratégiu vakcinácie všetkých, ktorí s chorým prišli do kontaktu, tak ako sa to ukázalo úspešné v boji proti kiahňam. Niektorí dobrovoľníci dostali dávku ihneď, niektorí po uplynutí 10 dní. V júli boli zverejnené prvé výsledky na vzorke 7 000 účastníkov, ktoré ukázali výrazné rozdiely: medzi osobami očkovanými ihneď sa neobjavil žiaden prípad, kým medzi očkovanými po 10 dňoch sa objavilo 16 chorých. Celková efektivita vakcíny medzi osobami žijúcimi v blízkosti chorého, pri spočítaní očkovaných a neočkovaných z dôvodu nespôsobilosti, bola 76 %.

Zdroj: lemonde.fr