Hrad Krásna Hôrka dnes vyhorel, väčšina zbierok zachránených

0
1992

Nádherný hrad Krásna Hôrka dnes vyhorel. Hasiči sa snažili zachrániť, čo sa dalo. Aj hasenie prebiehalo čo najviac šetrne vzhľadom na hodnotu zbierok v objekte. Podľa informácií z TV JOJ sa však podarilo nakoniec zachrániť väčšinu zo zbierok, zhorela však gotická časť hradu. Strata, ktorá zasiahla ľudí z obce, ako aj blízkeho okolia mnohých rozplakala a ani neváhali sa zapojiť do záchranných prác. Neoficiálna správa hovorí o tom, že deti zo sociálne slabších rodín vypaľovali trávu a cez zalesnený porast sa oheň rozšíril až na drevenú strechu a ďalej na celý hrad. V súčasnosti z hradu zostali len holé múry, avšak na šťastie vnútro nepostihla veľká škoda. Veríme, že v tomto prípade, sa podarí krásny kultúrny a historický poklad obnoviť.