Mauna Kea – najväčšia sopka na Havaji

0
4895

mauna kea

Vysoké troskové kužele (malé vulkány na svahu väčšej sopky) sopky na Mauna Kea (4 205 m. n. m.) a prúdy lávy stekajúce po jej strmých svahoch sa týčia nepatrných 35 metrov nad susediacou horou Mauna Loa (4 170 m. n. m.). Štítová sopka Mauna Kea, tak ako iné staršie havajské sopky Hualālai a Kohala, asi pred 200 000 rokmi prešla do pokojnejšieho štádia vývoja. Naznačuje to nižšia frekvencia erupcií než u Mauna Loa a Kīlauea; neprítomnosť kaldery (útvar vytvorený prepadnutím stien sopky – pozn. prekladateľa); jej strmý a nepravidelne tvarovaný svah a odlišné chemické zloženie.

Tieto zmeny sčasti odzrkadľujú nízke dodávky magmy, ktorá vychádza na povrch len v malých izolovaných výbuchoch a následne rýchlo tuhne. Odzrkadľujú tiež vyššiu tekutosť a obsah prchavých látok v láve, čo vedie k formovaniu strmého svahu jej stekajúcimi prúdmi a vzniku veľkých troskových kužeľov.

Ľadovce na Mauna Kea?

Dnes síce na sneh a ľadovce na Havaji nepomyslíme, ale geológovia už dlho rozoznávajú ľadovcové útvary vzniknuté počas posledných dôb ľadových (pred 150 000 rokmi). Ľadovcové morény vznikli približne pred 70 000 rokmi. Ak ľadovcové útvary niekedy existovali aj na Mauna Loa, sú už dávno pochované pod nánosmi lávy.

Sneh aj dnes dopadá na vrcholy Mauna Kea a Mauna Loa. V zime tvorí až niekoľkometrové vrstvy. Z pobrežia si zimnú snehovú pokrývku môžeme ľahšie všimnúť na strmých svahoch Mauna Kea. Vrchol Mauna Loa nie je z úrovne hladiny mora dobre viditeľný.

 

Máme očakávať ďalšiu erupciu Mauna Kea?

Mauna Kea je v súčasnosti spiaca sopka. Naposledy vybuchla pred 4 500 rokmi. Veľmi pravdepodobne to však nebolo naposledy. Intervaly medzi erupciami sú výrazne dlhé v porovnaní s ostatnými sopkami (vybuchujú v intervaloch desiatok rokov). Zemetrasenia pod Mauna Kea naznačujú, že erupcia by mohla prísť v dohľadnom čase. Prichádzajúci výbuch by bol v tomto prípade detekovaný aj citlivými astronomickými teleskopmi.

 

Odkiaľ pochádza názov?

V havajčine meno sopky znamená Biela hora. Používa sa aj tradičný názov Mauna a Wākea, v preklade Wākeova hora. Hora je podľa havajského náboženstva synom jej otca Wakea – oblohy – a matky Papy – zeme.

 

mapmaunakeaFakty o Mauna Kea:

Poloha
19,82 s. š.
155,47 z. d.

Nadmorská výška
4 205 m

Rozloha
2 380 km2
(22,8 % rozlohy ostrova)

Posledná erupcia:
7 výbuchov v rozmedzí posledných 6 000 a 4 000 rokov

Najstaršie horniny:
237 000 ± 31 000 rokov staré

Odhadovaný vek Mauna Kea:
1 milión rokov

Štádium sopky
vo vývoji sa nachádza za štítovým štádiom

 

ZDROJ: hvo.wr.usgs.gov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ