Jedna mapa vládne všetkým: Mapa internetu

0
1491

Je detailná, verejná a vôbec nie obyčajná!

map_of_internets_backbonex519

Rozmiestnenie internetového pokrytia v USA – červené štvorčeky predstavujú internetové vysielače.

Napriek tomu, že ho používame každý deň, mnohí z nás netušia, odkiaľ internet máme a ako funguje. Tu je malá indícia: internet nemáme zázrakom a vôbec nie je tak jednoduchý.

Výskumníci na konferencii Sigcomm predstavili svoju mapu, ktorá zobrazuje vysielače, routery, prípojky a optické káble, z ktorých internetová sieť pozostáva. Vytvorili prvú detailnú mapu infraštruktúry internetu.

Samozrejme, na stránkach internetových spoločností môžete vidieť, aké majú pokrytie, ale žiadna z doposiaľ dostupných máp nebola tak detailná!

Výskumníci zhromaždili informácie od viacerých poskytovateľov internetových služieb, dáta z projektu Internet Atlas a tiež informácie z verejných registrov. Práca, ktorú odviedli, je naozaj pozoruhodná.

Výsledná mapa prezrádza veľa zaujímavostí. Severovýchod krajiny má veľmi dobré pokrytie, na rozdiel od situácie na juhu. Mapa ukazuje, že internetové vedenie sa často nachádza pozdĺž medzištátnych diaľnic, o niečo menej súvisí s koľajnicami vlakov.

89,67 % zo všetkých vysielačov nepatrí len jedinej spoločnosti, vysielače sú často zdieľané viacerými poskytovateľmi. Viac ako 50 % z nich patrí aspoň štyrom spoločnostiam. Vysielač patriaci len jednému poskytovateľovi je vlastne skôr výnimočnosťou. Autori mapy navrhujú obmedziť zdieľanie vysielačov, pridať viac optických káblov, a tým zlepšiť kvalitu pripojenia.

Namiesto dohadov teraz vďaka mape existujú naozaj presné číselné informácie o internetovej sieti. Jej tvorcovia dúfajú, že mapa je prvou iskrou, ktorá podnieti spoločné úsilie a časom sa rozšíri na naozaj veľkú informačnú databázu. Tiež vyzývajú ostatné krajiny, aby ich nasledovali a vytvorili si vlastné internetové mapy.

ZDROJ: popsci.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ