Spoznajte príbeh Nitrianskeho hradu

0
4235

Nitriansky hrad patrí medzi najstaršie hrady Slovenska. Bol postavený v období Veľkej Moravy a je obklopený riekou Nitra.

Nitriansky_hrad
Xmetov CC BY-SA 3.0

Na Nitrianskom hrade vládne pochmúrna nálada. Život ich kniežaťa sa chýli ku koncu. Bolo to výnimočné knieža a tak všetci spomínajú na jeho dobré činy, ktoré vykonal. Za pomoci mníchov priviedol svoj ľud ku kresťanskej viere. Naučil ich čítať i písať.

V hrade leží starý Svätopluk, ktorého opúšťajú sily a preto si dal k sebe priviesť svojich troch synov: Mojmíra, Svätopluka a Predslava. Chce im dať otcovskú radu prv ako ich opustí. Chce, aby si túto radu vryli hlboko do svojich sŕdc. Nahne sa z postele a jednému zo svojich synov dá do ruky zväzok prútov. Požiada ho, aby ich zlomil. Ani jednému z nich sa to však nepodarí.

Svätopluk potom rozviaže tento zväzok a každému synovi dá do ruky po jednom prúte. Opäť ich požiada, aby ho skúsili zlomiť. Každý zo synov zlomil prút bez veľkej námahy. Svätopluk bol nadšený, no synovia nechápali o čo ide. Práve preto sa im snažil svoju otcovskú radu vysvetliť. Keď držíte pri sebe, nikto vás neporazí. Akonáhle pôjdete proti, ľahko vás nepriateľ zlomí. Preto vždy stojte pri sebe a pomáhajte si. To boli posledné slová ich otca. Jeho synovia si však túto radu nevzali k srdcu a Veľkomoravská ríša sa onedlho rozpadla.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ