Onna-bugeisha: Fotografie legendárnych japonských bojovníčok

0
4549

Onna-bugeisha bol typ šľachtickej bojovníčky v časoch feudálneho Japonska. V Japonsku mnoho žien v bojovalo rovnako ako samurajovia. Bojovníčky boli trénované v samurajskej škole (bushi) – učili sa používať zbrane, brániť svoj majetok, obydlie a vlastnú česť v časoch vojny. Už pred vznikom samurajských škôl sa japonské ženy učili bojovať so zbraňami a ovládať bojové umenie tantojutsu. To zaisťovalo bezpečnosť aj v komunitách s menšinou mužov.

japonske bojovnicky

Na rozdiel od katany, ktorá bola najznámejšou zbraňou samurajov, bojovníčky onna-bugeisha používali hlavne naginatu – dlhú zbraň so zakrivenou čepeľou. Jej výhodou je práve dĺžka, ktorá ženám vynahradzovala hendikep nižšej postavy oproti mužom. Okrem naginaty používali ženy v boji často aj luky a šípy.

Onna-bugeisha

Jedna z týchto bojovníčok sa stala cisárovnou Jingu a podnietila sociálne a ekonomické zmeny v Japonsku. Bola známa ako onna-bugeisha, ktorá viedla vpád do Kórei 200 rokov p.n.l.. Podľa legendy vtedy Japonsko dobylo Kóreu bez straty jedinej kvapky krvi. Hoci je dnes mnoho okolností jej pôsobenia spochybňovaných, v roku 1881 sa stala prvou ženou zobrazenou na japonských bankovkách.

japonske bojovnicky 2

Ďalšou legendou sa stala Tomoe Gozen. Slúžila Minamotovi Yoshinakovi z klanu Minamoto počas Genpeiskej vojny (1180-1185). V bitke pri Awazu vyrazila proti nepriateľskému vojsku, vrhla sa na najsilnejšieho bojovníka, zhodila ho z koňa a odťala mu hlavu. Legendy ju popisujú ako výnimočne krásnu a okúzľujúcu, so svetlou pleťou a dlhými vlasmi. Bola výborným lukostrelcom a skvelo ovládala aj meč. V boji vraj mala cenu tisícky mužov, bola vždy pripravená čeliť diablom aj bohom, na koni či na zemi. Vždy keď sa blížilo nebezpečenstvo, Yoshinaka ju vyslal ako prvého kapitána s ťažkým brnením, dlhým mečom a silným lukom a Tomoe vykonala viac hrdinských skutkov než akýkoľvek iný bojovník klanu Minamoto. Jej umenie ovplyvnilo mnoho bojových škôl.

japonske bojovnicky 3

Zdroj: thevintagenews.com