Meranie krvného tlaku v hodinkách Galaxy Watch môže podľa štúdie pomôcť pacientom s Parkinsonovou chorobou

0
925

Podľa štúdie výskumného strediska Samsung Medical Center možno včas odhaliť ortostatickú hypotenziu vďaka meraním tlaku pomocou hodiniek Galaxy Watch3

Spoločnosť Samsung Electronics Co. dnes oznámila výsledky nedávneho výskumu, ktorý publikoval prestížny lekársky časopis Frontiers in Neurology. Podľa tejto štúdie môže meranie krvného tlaku na hodinkách Galaxy Watch pomáhať pacientom s Parkinsonovou chorobou účinne zvládať tzv. ortostatickú hypotenziu, teda akútne stavy nízkeho tlaku spôsobené nedostatočným sťahovaním ciev.

Ortostatická hypotenzia je u pacientov s Parkinsonovou chorobou bežná a u seniorov, ktorí navyše trpia kardiovaskulárnymi ťažkosťami, zvyšuje riziko pádu. Časté meranie krvného tlaku dokáže odhaliť významné fluktuácie tlaku a prispieť tak k diagnostike a zvládaniu Parkinsonovej choroby.

Smart hodinky Samsung Galaxy Watch3, Galaxy Watch Active2 aj najnovší model Galaxy Watch4 a Galaxy Watch4 Classic sú vybavené sofistikovanými senzormi, ktoré monitorujú tlak krvi pomocou analýzy pulznej vlny (fyzické dáta snímajú vstavané senzory srdcovej činnosti). Užívatelia môžu krvný tlak aj ďalšie dôležité údaje kontinuálne sledovať v aplikácii Samsung Health Monitor a zdieľať ich počas konzultácií s lekármi a zdravotníkmi vo formáte PDF.[1]

Výskumný tím strediska Samsung Medical Center pod vedením dr. Jin Whan Choa a dr. Jong Hyeon Ahna porovnal meranie krvného tlaku z hodiniek Galaxy Watch3 s hodnotami nameranými tonometrom a vyhodnotil ich presnosť. Podľa tejto štúdie umožňujú hodinky Galaxy Watch3 jednoduché, rýchle a spoľahlivé meranie krvného tlaku a upozornia na fluktuácie, pritom sú výrazne praktickejšie a pohodlnejšie než bežné tlakomery.

Výskum sa uskutočnil v skupine 56 pacientov s priemerným vekom 66,9 rokov. Na jednej paži prebiehalo meranie tonometrom, na druhej hodinkami Galaxy Watch3. Každému pacientovi autori výskumu zmerali krvný tlak trikrát.

Ukázalo sa, že meranie krvného tlaku pomocou Galaxy Watch a tonometra prináša porovnateľné výsledky. Priemer a štandardná odchýlka predstavovali 0,4 ± 4,6 mmHg u systolického tlaku a 1,1 ± 4,5 mmHg u tlaku diastolického. Korelačný koeficient (r) medzi oboma zariadeniami dosiahol 0,967 u systolického a 0,916 u diastolického tlaku.

Výskumný tím komentoval výsledky slovami: „Ortostatická hypotenzia je bežný, avšak závažný prejav, ktorý má na situáciu pacientov s Parkinsonovou chorobou veľký vplyv. Je ju však ťažké diagnostikovať len pozorovaním symptómov a môže uniknúť pozornosti aj pri bežnom meraní krvného tlaku.“ V správe tímu sa ďalej píše: „Ak by sme mali k dispozícii smart hodinky a mohli nimi merať krvný tlak pacientov pravidelne, dali by sa mnohé potenciálne problémy objaviť v ranom štádiu. To by pri liečbe a zvládaní Parkinsonovej choroby znamenalo veľkú výhodu.“

Štúdiu vykonanou tímom dr. Choa a dr. Ahna publikoval vo svojom poslednom čísle prestížny lekársky časopis Frontiers in Neurology pod názvom „Validation of Blood Pressure Measurement Using a SmartWatch in Patients with Parkinson Disease“.

Meranie krvného tlaku v súčasnej dobe zaisťuje aplikácia Samsung Health Monitor[2] dostupná v nasledujúcich krajinách: Rakúsko, Austrália, Brazília, Belgicko, Bulharsko, Čile, Chorvátsko, Česko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Hongkong, Maďarsko, Island, Indonézia, Írsko, Taliansko, Kórea, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Spojené arabské emiráty a Veľká Británia.

Ďalšie informácie o aplikácii Samsung Health Monitor a ďalších vlastnostiach hodiniek Galaxy Watch4:

Galaxy Watch4: www.samsung.com/galaxy-watch4

Galaxy Watch4 Classic: www.samsung.com/galaxy-watch4-classic


[1] Kvôli presnosti by si používatelia mali svoj prístroj kalibrovať každé štyri týždne pomocou tradičnej manžety. Aplikácia Samsung Health Monitor nedokáže diagnostikovať hypertenziu, iné zdravotné problémy alebo známky srdcového záchvatu. Je určená len pre užívateľov starších 22 rokov. Neslúži ako náhrada tradičných diagnostických metód alebo liečby zaistené kvalifikovaným zdravotníckym personálom.

[2] Vyžaduje smartfón Samsung Galaxy s operačným systémom Android 7 alebo novším a aplikáciu Samsung Health Monitor, ktorá je k dispozícii len v internetovom obchode Samsung Galaxy. Vzhľadom na obmedzenia v registrácii zdravotníckych zariadení funguje aplikácie Samsung Health Monitor iba na hodinkách a v smartfónoch zakúpených v krajinách, kde je služba aktuálne k dispozícii.