Odmietnutie darcovstva orgánov, tkaniva či kostí po smrti a odmietnutie pitvy

0
5716

Po našej smrti, alebo po smrti členov našej rodiny, sa s telom deje hneď niekoľko procesov. Mimo chladničky a pochovávania ide často o niekoľko úkonov, ktoré sú spoločnosti skryté. Najmä ak je telo mŕtveho mladé a inak zdravé. Verejnosť v opakovaných vlnách znepokojuje fakt, že s telom každého sa narába a môže narábať vždy v rámci darcovstva orgánov, môže dôjsť k odoberaniu kĺbov, kostí, či iných častí tela na lekárske účely, na transplantáciu iným a podobne. To sa deje automaticky vďaka zákonom platným vo väčšine krajín sveta. Je krásne, že aj po smrti, kedy orgány a tkanivá už nepotrebujeme, môžeme pomôcť, alebo zachrániť niekomu inému život.

Negatívne názory a neistota
Existuje aj pohľad náboženský, či čisto osobný, z vlastného presvedčenia a odmietnutia ďalších zásahov do vlastného tela. Každý má právo o sebe rozhodovať, myslíme si. Dá sa brániť prehlásením, ktoré spíšete ešte počas života, v ktorom odmietate pitvu a darovanie svojich orgánov a tkanív. Smutné je, že ani v tomto prípade neexistujú záruky stopercentného splnenia tejto žiadosti – v rýchlosti a zhone, či pri narábaní s databázou nedarcov… Darca pritom nemá ani záruky, či jeho orgány sú použité na reálnu a bezplatnú pomoc potrebným. Vďaka medializovaným prípadom nám nie je známe, kam tkanivá a orgány putujú a či nie sú predmetom predaja a krásneho zárobku niekoho konkrétneho. Nie sú známe ani informácie, či orgány pomáhajú Slovákom. Biznis s orgánmi je vo svete obrovskou vecou, ktorá je pre určitú chúlostivosť alebo pre obrazne aj trefne povedané „sterilitu“ veci, verejnosti mimo dohľad.

Tlačivo odmietnutia darcovstva v SR
Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu chcete zamietnuť automatické darcovstvo orgánov a zakázať narábanie s vašim telom, je potrebné vyplniť tlačivo uvedené na stránkach SCOT:
FORMULÁR ODMIETNUTIA DARCOVSTVA:  nczisk.sk – Hlasenie_SCOT.pdf
Ten správny formulár je ako posledný list. Tam uvediete presne svoje osobné údaje. Konkrétne tlačivo sa nazýva: „Prehlásenie o nesúhlase s odberom orgánov a tkanív po smrti na transplantačné účely“. Podpis na tlačive je nutné overiť notárom, ktorý tlačivo potvrdzuje. Zároveň je možné podpísať aj svoje deti, pokiaľ nedosiahli plnoletosť.

Tlačivo vyplnené a overené notárom, právnikom, či matrikárom je nutné zaslať písomne na adresu:
Slovenské centrum orgánových transplantácií,
Limbová 14,
833 01 Bratislava

U detí je možné darcovstvo odmietnuť zákonným zástupcom a rodičom do ich 18 roku života, kedy musia svoj nesúhlas v prípade nesúhlasu obnoviť vo svojom mene, inak sa stávajú dosiahnutím veku 18 rokov darcami automaticky. Orgány a tkanivá dieťaťa by však nemali byť odoberané bez súhlasu rodiča aj v prípade nepodania takejto žiadosti. Záleží od stručne povedané slušnosti a zároveň odvahe zdravotníckeho zariadenia čeliť mediálnemu a morálnemu tlaku zo strany verejnosti. Na šťastie slušnosť na Slovensku v tomto smere existuje a v prípade vhodného darcovstva sú rodičia informovaní.

Tlačivo odmietnutia darcovstva v Českej republike
Vzhľadom na vysoký počet čitateľov z Českej republiky pripájame aj možnosť pre nich. V minulosti súhlas s narábaním a transplantovaním mohli dať príbuzní a pozostalí. už desať rokov však platí to isté, čo u nás. Register nedarcov orgánov v Čechách spravuje „Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů“. Tlačivo, konkrétne zákony a ďalšie informácie nájdete na stránkach: http://www.nrod.cz/, kde je nutné tlačivo stiahnuť vo formáte PDF a správne vyplnené zaslať na adresu:

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy,
Vídeňská 1958/9,
140 21 Praha 4 – Krč

Odmietnutie pitvy v SR
Po smrti sa môže vykonať pitva, na výskumné, prípadne iné účely spojené s lekárskou činnosťou, alebo vzdelaním. Aj toto narábanie je možné obmedziť a zakázať počas života vyplnením formulára nesúhlasu s pitvou. Viac informácií v tomto smere poskytuje Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na stránke: http://dzs-sk.sk/….odmietnutie-pitvy… , kde je uvedené, že aj napriek nesúhlasu je možné vykonať pitvu v prípadoch nutných a to zväčša spojených s vyšetrovaním vašej smrti, citácia stránok:

Ak bola pitva odmietnutá, možno ju napriek tomu vykonať:

  • pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
  • pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
  • pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
  • pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
  • po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu,
  • v prípadoch násilnej smrti.

Zdroj bodov: udzs-sk.sk, formulár je nutné zaslať na adresu úradu uvedenú na cieľovom odkaze.