Ako vznikli mesiace v roku a prečo majú v Čechách a Poľsku iné?

1
13445

Kalendár, august 35mm objektívĽudia sa snažili už od začiatkov civilizácie zaznamenávať čas. Postupne sa vytvorili časové jednotky ako rok, mesiac, deň či hodina. Ako sa menili časové obdobia, tak sa menili aj názvy mesiacov. Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, prečo sú slovenské názvy mesiacov tak podobné anglickým alebo nemeckým a práve naopak, názvy mesiacov našich najbližších susedov sú iné? Patríme k Slovanom ale názvy mesiacov v Slovenčine, Češtine či Poľskom jazyku sú rozdielne. Skúsime sa pozrieť nato, prečo je to tak.

Prehľad názvov kalendárnych mesiacoch:

Slovenčina

Čeština

Poľština

Latinčina

Január Leden Styczeň Ianuarius
Február Únor Luty Februarius
Marec Březen Marzec Martius
Apríl Duben Kwieceň Aprilis
Máj Květen Maj Maius
Jún Červen Czerwiec Junius
Júl Červenec Lipec Quintilis – Julius
August Srpen Sierpieň Sextilis – Augustus
September Září Wrzesieň September
Október Říjen Pazdziernik October
November Listopad Listopad November
December Prosinec Grudzieň December

 

Už na prvý pohľad je jasné že názvy kalendárnych mesiacov sú rozdielne. Dôvod nájdeme v histórii. Slovenské názvy mesiacov sú odvodené od latinských názvov, ktoré tvorili Juliánsky kalendár. Tento kalendár má názov podľa Júliusa Caesara, ktorý zmenil Rímsky kalendár roku 45 pred Kristom. Ako ste si mohli všimnúť, mesiace júl a august majú v latinčine dve pomenovania. Prvý názov je pôvodný, a však neskôr zmenený práve Júliusom Caesarom na druhý názov.

Od čoho sú odvodené názvy mesiacov?

Január dostal pomenovanie podľa boha Jána. Bol považovaný za boha začiatku a konca. Často bol uctievaní pri sobášoch, pri uzatváraní obchodov a podobne. Názov február je odvodený od latinského slova „februa“ čo v preklade znamená očistenie. Marec je pomenovaný podľa boha vojny Marta. Apríl bol zasvätený Venuši. Názov pochádza zo slova aphrilis, ktoré je odvodené od etruskej bohyni Aphru. Máj podľa bohyni Maii. Maia bola uctievaná ako bohyňa jari a plodnosti. Jún podľa bohyne Juno. Nazývaná je tiež „kráľovná bohov“. Podľa mytológie je to sestra Jupitera a zároveň manželka, sestra Neptuna a Pluta. V Ríme bola uctievaná ako ochrankyňa štátu. Júl pôvodne Quintilis, bol roku 44 pred Kristom premenovaný na Julius na počesť Júliusa Caesara. Sextilis sa roku 8 pred Kristom premenoval na počesť cisára Augusta. Legenda hovorí, že keď mal cisár August pomenovaný po sebe mesiac, rozhodol sa, že jeho mesiac bude mať 31 dní. Preto sa mesiacu Február odobral jeden deň a pridal sa k augustu. Podložené fakty žiaľ k tomu nemáme.

Neskôr, v období 18-teho storočia boli názvy mesiacov opäť pozmenené. V roku 1597 vytvoril evanjelický farár nasledovný zoznam slovenských mesiacov:

 • Január – Welký Sečeň
 • Február – Malý Sečeň
 • Marec – Brezon
 • Apríl – Dubon
 •  Máj – Mag
 • Jún – Turýči
 • Júl – sw´etho Yána
 • August – sw´etho Yakuba
 • September – Matky Božég
 • Október – sw´etho Michala
 • November – wssech swetých
 • December – sw´etho Ondrege

Neskorší kalendár z roku 1717 bol zložený z názvov mesiacov odvodených od češtiny. Názvy vyzerali nasledovne:

 • Január – Leden
 • Február – Unor
 • Marec – Březen
 • Apríl – Duben
 • Máj – Mag
 • Jún – Čerwen
 • Júl – Čerwenec
 • August – Srpen
 • September – Zážj
 • Október – Rjgen
 • November – Lystopad
 • December – Prasynec

Zaujímavosťou je, že v názvoch mesiacov sa používa w – dnes namiesto neho píšeme klasické v, namiesto g píšeme j a namiesto j píšeme i. Ako máte možnosť vidieť, názvy mesiacov sa menili mnoho krát. Raz boli odvodzované z latinčiny, raz boli odvodené z češtiny, až kým sa nedostali do takej podoby ako ich poznáme dnes. Čiže aj keď sa nám možno na prvý pohľad zdá, že názvy kalendárnych mesiacov sú rozdielne, nie je to celkom tak pravda. V minulosti boli veľmi podobné, v niektorých obdobiach až rovnaké.

Pre Zaujimavosti pripravila Martina

Comments are closed.