Čo sú to chlamýdie? Pohlavná choroba, ale aj ochorenie dýchacej sústavy

0
3266

Chlamýdie sú pomerne častým, hoci pri neliečení nebezpečným ochorením dýchacích ciest, ako aj pohlavnou chorobou. Tí, u ktorých sa ochorenie výrazne neprejavilo a sú prenášačmi, o tom ani nemusia vedieť až do prejavenia sa šírenia chlamýdií na ďalšie bunky. Chlamýdie, ktoré postihujú dýchacie cesty známe ako Chlamydia pneumoniae a Chlamydia psittaci, dokáže odhaliť niekoľko bežných lekárskych testov. Chlamýdie, ktoré napádajú močovopohlavné ústrojenstvo u mužov a močovopohlavné ústrojenstvo a rodidlá žien nazývajúce Chlamydia trachomatis, sa prenášajú takmer výhradne pohlavným stykom, prípadne výnimočne aj uterákom a spodnou bielizňou. V každom prípade ide o infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje viacero zdravotných ťažkostí. Veľmi drobné chlamýdie napádajú živé bunky, z ktorých získavajú energiu. Bunke sa tým zastaví rast, neplní si svoju funkciu a v prípade, že celkom zlyhá, chlamýdie sa presúvajú ďalej na inú zdravú bunku. V jednej bunke ich môže byť niekoľko tisíc a ich prejavenie sa býva ovplyvnené rôznymi faktormi. Tí, u ktorých sa ochorenie výrazne neprejavilo a sú prenášačmi, o tom ani nemusia vedieť až do prejavenia sa šírenia chlamýdií na ďalšie bunky.

Chlamýdie pneumoniae – chlamýdie dýchacích ciest
Chlamýdie v dýchacích cestách sa šíria pomerne rýchlo kvapôčkovou infekciou, tiež povedané kašľom. Prejavujú sa zápalom hrdla, mandlí, zápalom pľúc aj priedušiek. Medzi príznaky možno považovať aj dlhodobé kašlanie a bolesť v pľúcach, ktorému možno lekár nevenoval pozornosť. Práve chlamýdiová infekcia je jednou z najčastejších, čo spôsobuje zápal pľúc. Patrí medzi najčastejšie ochorenie pľúc a jej liečba sa dá považovať za úspešnú, rovnako ako liečba chlamýdie trachomatis. Zhoršenie stavu prináša aj nadmerné fajčenie a drogy.

Chlamýdie psittaci
Chlamydia psittaci je druh chlamýdií, ktoré sa na človeka prenášajú najmä z vtáčieho trusu, prípadne v prípadoch, kedy dochádza k narábaniu so znečisteným vtáčím perím a trusom. U ľudí ide o opäť o ochorenie pľúc, no nepatrí medzi časté. Ich správna diagnostika a vylúčenie iných druhov ochorenia môže výrazne pomôcť v liečbe tohto druhu chlamýdií. Vtáky sú zväčša proti chlamýdiám tohto druhu odolné a prejavia sa až pri dlhšom rozširovaní. Sú tak vhodným prenášačom. Proti typu psittaci je možné sa brániť rovakmi liečivami ako pri iných spomínaných druhoch.

Chlamýdie trachomatis
Pohlavne šíriteľné chlamýdie sa prejavujú rôzne. Výtokom, bolesťami, určitú podobnosť badať s príznakmi zápalu močových ciesť, čo aj neraz spôsobí zlú diagnostikáciu. V každom prípade však ide o ochorenie, ktoré zistí lekár správnym vyšetrením a testami. Test na chlamýdie nebýva bežnou súčasťou testov u gynekológa. Býva však zahrnutý pri testoch pri plánovanom rodičovstve, kedy sa prípadná neplodnosť dá vysvetliť prítomnosťou a pôsobením chlamýdií na bunky rodidiel a maternice.

Následky neliečených chlamýdií
Chlamýdie sa nedajú vyležať. Prejavujú sa síce ako niektoré ťažkosti, ktoré možno považovať za bežné, no lekárska starostlivosť je v tomto prípade nevyhnutná. Postupujúca liečba a čoraz viac narušených buniek totiž môže spôsobiť pestrú paletu rôznych ochorení, zdravotných problémov, infekcií, zápalov a podobne. Neliečené chlamýdie prechádzajú až do krvného obehu, ktorý ich ďalej dostáva do celého tela. Vážne tým narušia bunky orgánov, svalov, kĺbov, najbližšie však majú vtedy srdce, a tak srdcový infarkt nie je pri vážnejších formách chlamýdiovej infekcie ničím výnimočným.

Liečba
Liečba pohlavných chlamýdií spočíva v niekoľko dňovom prijímaní makrolidových antibiotík, ktoré rovnako tak prijíma aj sexuálny partner. To aj v prípade, že sa u neho neprejavili žiadne príznaky. Môže byť totiž prenášačom a chlamýdie sa u neho ešte nemuseli prejaviť, keďže každý na ne reaguje inou intenzitou. Účinná zložka liečív je azitromycín, ktorý sa prejavuje ako bojovník proti chlamýdiám v oboch jej formách. Opakujúca sa infekcia si môže vyžadovať nasadenie iných liečiv s väčšou dĺžkou liečby, pričom sa neodporúča akékoľvek dráždenie, ktoré by mohlo bunky rozrušiť a spôsobiť tak narušenie „pokojnej situácie“ a spustenie ďalšieho rozširovania chlamýdií.
Počas tehotenstva je možné chlamýdie liečiť účinnými liečivami aj bez akéhokoľvek poškodenia plodu. Musí však ísť o prípady, kedy nejde o postupujúce vážne ochorenie. Inak sa chlamýdie prenášajú aj na dieťa, ktoré ihneď po narodení podstupuje liečbu, kde je dobrá šanca na udrzavenie, pokiaľ chlamýdie „neasistovali“ vývoju plodu od jeho počiatku. Neliečené chlamýdie môžu u žien spôsobiť vážne poruchy maternice, až celkové zlyhanie jej funkcií.