Amputácia prsta, alebo končatiny: jej priebeh, dôvody a následky

1
23863
Amputácia končatiny
Amputácia končatiny, foto: sxc.hu

Amputácia prsta, alebo celej končatiny je veľkým zásahom na každom tele. Či už z dôvodu nehody, alebo zo zdravotného dôvodu, vždy ide o zásah do tela. Človek sa s amputáciou môže vyrovnávať rôzne. Zdravý si celkom nedokáže predstaviť, že by ruka, alebo celý prst na vlastnej ruke odrazu chýbal. Vo väčšine prípadov však zmena na tele vyvolá psychologické problémy, ak nie iné, s problémom súvisiace. Aj medzi na prvý pohľad bežnými ľuďmi by sme našli množstvo takých, ktorí prišli o časť nohy, prsty na nohách, rukách a podobne. Manuálne pracujúci ľudia, drevorubači, spracovávatelia dreva a sústružníci majú ruky často poznačené zraneniami, neraz aj amputovanými článkami prstov. O prsty môže prísť pri nepozornosti a krájaní aj kuchár, či nie ešte veľmi s nožom zručné dieťa. Deti sú však mierne vo výhode, keďže nechtové lôžko sa v ich prípade môže postarať o čiastočné dorastenie chýbajúceho článku bez kosti. Je na každom, ako sa so zmenou na tele vyrovná a taktiež, ako ju prijme okolie. Práve aj okolie je dôležité v samotnej miere následkov po.

Psychologické a iné problémy
Prísť o celú ruku, alebo nohu je veľkým problémom, ktorý len v ojedinelých problémoch v zámorí rieši transplantácia celej ruky. Na Slovensku však takáto možnosť nie je, alebo skôr je v súčasnosti. Z človeka sa stáva invalid, ktorý je pre štát, ako sami tvrdia, bezcenný. Odkázaný na invalidný dôchodok, prípadne žobranie. To v prípade, pokiaľ zranenému chýba rodina a zázemie. Problémy s pohybom a dostupnosťou všetkého, čo dostupné dovtedy vždy bolo, sú len časťou z mnohých komplikácií. Psychické problémy stupňuje najmú okolie. Netolerantná spoločnosť, odvracajúci zrak ľudí, posmievanie v škole pre nekompletnosť, výsmech medzi kolegami, pohľady ľudí… veď svoje by o tom vedeli hovoriť najmä mladí ľudia s plánmi, ktorí nemali na výber a často stratia priateľov len preto, že chýbajúca noha ani s protézou už nie je ono. Pokiaľ však človeku vopred hrozí zo zdravotných dôvodov amputácia a zároveň má chápavé okolie, priateľov, potom mu zostáva pripraviť sa psychicky.

Nechcená amputácia
Len v extrémnych prípadoch a pri nehodách sa objaví amputácia a teda oddelenie časti tela od tela s krvným obehom, bez narkózy a odbornej starostlivosti. Tu hneď vzniká problém so zastavením krvácania, riziká infekčné a aj riziká šoku postihnutého. V prvom rade je nutné vedieť zastaviť krvácanie a privolať pomoc. Amputované končatiny a prsty je v niektorých prípadoch možné zachrániť a prišiť naspäť. V zimnom období je to menší problém ako v horúcom počasí, kedy takmer ihneď dochádza k odumieraniu prsta, či ruky. Preto je nevyhnutný ľad, alebo chlad. Aj na amputovanej časti tela je vhodné zastaviť krvácanie. K oddeleniu však často dochádza devastačným poranením, kedy sa možnosť spojenia oddelených častiach výrazne znižuje. Napríklad výbuch petardy v ruke, pád na cirkulárku, autonehoda, pád na motorke, dvíhanie ťažkých predmetov, zával, rozmliaždenie. Prsty sa podarí zachrániť najčastejšie pri oddelení (rovnom reze) pílou, nožom, pri niektorých prípadoch privretia do dverí auta, alebo v domácnosti. Sú známe prípady aj amputácie pomocou tenkého drôtu, či čiastočná amputácia vďaka rýchlemu silnému psovi na nevhodnej vôdzke omotanej okolo prsta. Väčšina z menovaných situácií je pritom zo Slovenska.

Príprava na amputáciu
Pravdou je, že aj ten najsilnejší človek nemusí byť úplne pripravený. Na stratu končatiny, alebo prsta sa pripraviť nedá. V záujme záchrany života v nemocničnom prostredí však naozaj dochádza k plánovaným amputáciám v celosvetovom meradle pomerne často. Ochorenia, ktoré si môžu vyžiadať takto razantný zákrok môžu byť devastačné poranenia a ťažká zápaly, silné infekcie, gangréna, alebo aj omrzliny. Týka sa to prevažne celých končatín. Omrzliny v zime aj v našich zemepisných šírkach totiž dokážu spôsobiť vážne odumretie tkaniva, v ktorom nemožno obnoviť krvný obeh a tkanivo odumiera. Amputácia býva chápateľná v tomto prípade aj ako zastavenie ďalšieho postupu odumierania a vážnejších komplikácií, ako narušenie funkcií krvného obehu, srdca, silné zápaly a rozširujúce sa infekcie. To všetko s rizikom bolestivej smrti. Pred amputáciou, pokiaľ vám hrozí, je lekár povinný a zväčša sa tomu ani nevyhýba, vysvetliť dôvody a alternatívy, prípadne vysvetliť následky. Mali by ste byť oboznámený o liečbe a fungovaní po amputácií. Amputácia by však v každom prípade mala byť až poslednou možnosťou, ktorá sa nedá vrátiť späť. Príprava je však vždy ťažká, a nebývajú výnimkou prípady, kedy stav pred zákrokom býva tlmený liekmi. Chápanie tohto zákroku ako záchrany môže pomôcť len čiastočne. Podpora rodiny, rodičov, alebo manželov a detí je vlastne nevyhnutná.

Amputácia a obdobie po
Amputácia samotná prebieha pod narkózou. Amputácia pod dozorom lekára je, dá sa povedať, organizovaná a bez väčších rizík. Amputovaná končatina sa oddeľuje operačne s vykrojením svaloviny a kože tak, aby ňou bolo možné zakryť a prešiť rezné miesto. Pri amputácií sa často jedná aj o miesta s kosťou. Tie sa oddeľujú ručnou ťahanou, alebo rotačnou pílou určenou na kosti, pričom pracovníci zaisťujú ranu pred kúskami kosti. Kosť a jej ostrá časť sa môže zaistiť aj cudzím predmetom určeným na tento účel, aby sa ďalej nepoškodila a prešiť prevísajúcou časťou svaloviny a kože. Po prebudení z narkózy je pacient tlmený veľmi silnými liečivami, ktorých účinok sa postupne vysádza, pričom je možné cítiť bolesť. Vzhľadom na to, že sa v nohe, ruke, alebo prste zmenil tok krvi a nervová sústava, nebývajú vzácne ani rôzne problémy, zrážanie krvi, bolesti a podobne. Často nastupuje aj pocit fantómovej končatiny, kedy skutočná končatina už na svojom mieste nie je, no človek pociťuje jej prítomnosť na pôvodnom mieste. Imaginárna končatina a pocit obnovy končatiny je spôsobený len zvykom, pocitmi a nervovou sústavou. Mozog sa nedokáže hladko pripraviť náhlu, či trvajúcu „absenciu“ niektorej časti tela. Pri chýbajúcich článkoch prstov, alebo celých prstov, sa často stáva, že človek nesprávne uchopí predmety, nemusí vedieť zatnúť päsť a podobne.

Chýbajúce končatiny riešia protézy, náhrady. Vo vyspelých krajinách pri veľmi veľkom šťastí a pri tučnom konte je možné využiť aj robotické násadky a byť súčasťou vedeckých tímov skúmajúcich nové technológie a ovládanie mysle. Podobných rúk a pokusov sú stovky. Na Slovensku sú však tieto metódy nedostupné, rovnako ako transplantácie rúk, alebo nôh. Tie sú síce veľmi komplikované a vyžadujú si podrobné spojenie ciev nervovej a obehovej sústavy, ale aj nákladné. Odrezané „diely“ končia v kafilérií a slovenské zákony neumožňujú zobrať si napríklad nohu na pamiatku.

Comments are closed.