Ako správne triediť plasty?

0
753

Ochrancovia prírody stále vyzdvihujú triedenie odpadu. Papier či bioodpad sa rozložia do niekoľkých týždňov. Čo myslíte, koľko tento proces trvá plastom?

V Európe sa každoročne vyprodukuje až 58 miliónov ton plastu.  Cez obaly, spotrebný tovar, konštrukčný materiál až po súčasť automobilov, oblečenia a elektronických zariadení, všetko je tvorené z plastu. Je to nesporne veľmi výhodný a praktický materiál. Horšie je, že z toho až 25 miliónov ton sa v tom istom roku už nenazýva výrobkom, ale odpadom.

Plasty sa tešia mimoriadnej obľube, za posledných 50 rokov sa ich používanie zvýšilo až 20-násobne a pri tomto čísle to podľa prognóz nekončí. Priemerná štvorčlenná rodina vyprodukuje za jeden rok približne 150 kg plastového odpadu. Ten má po bioodpade a papieri hneď tretie miesto v hmotnostnom zastúpení nášho komunálneho odpadu.

Plastový odpad nachádzame v lesoch, riekach, pri cestách, rovnako v moriach či oceánoch. Alarmujúca je informácia, že v Tichom oceáne je „ostrov odpadov“, ktorého rozloha je 13x väčšia ako rozloha Slovenska. Podobné „ostrovy“ máme každoročne už aj my na rieke Bodva alebo vodnej nádrži Ružín.  Ochrancovia prírody stále viac bijú na poplach a vyzdvihujú triedenie odpadu. Papier či bioodpad sa prirodzene rozložia do niekoľkých týždňov, maximálne mesiacov. Čo myslíte, koľko tento proces trvá plastom? Rádovo sú to stovky rokov…  

Správne triedenie plastov

Potrebné je triediť PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín, plastové tašky a mikroténové vrecká či obaly od kozmetických a čistiacich prostriedkov, ako sú šampóny či aviváže.

Ak by sa vám zdalo, že aj guma, molitan či polystyrén môžete vyhodiť do triedeného odpadu, trochu sa mýlite. Ani podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok alebo novodurové rúrky nepatria do triedeného zberu komunálneho odpadu.

 Často sa stane, že si nie sme istí, či odpad patrí do plastu. Vtedy platí pravidlo „radšej vytriedim, ako vyhodím“. Iba vytriedený odpad prechádza kontrolou, zmesový odpad putuje do spaľovne alebo z kontajnera priamo na skládku.

Je dobré vedieť, že triedený zber komunálneho odpadu je pre občanov bezplatný. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečuje to, aby podnikateľské subjekty, ktorých výrobky alebo obaly končia v komunálnom odpade, niesli finančnú zodpovednosť za celý proces triedeného zberu (skla, plastov, kovov a nápojových kartónov).

ZANECHAŤ ODPOVEĎ