Vedeli ste komu patrí medzinárodná vesmírna stanica ISS?

0
4940

medzinarodna vesmirna stanica issMedzinárodná vesmírna stanica ISS, ktorú vybudovali Kanada, Spojené Štáty, Rusko, Japonsko a Európska vesmírna agentúra, bola výnimočným projektom, celkovo druhým svojho druhu, ktorý umožnil pokračovať v rozbehnutom výskume vesmíru priamo v ňom dlhodobým pobytom. Vzniklo pracovisko, ktoré umožňovalo výskum javov pre viacero odvetví a to spoločne s viacerými krajinami naraz. Pred jej výstavbou však muselo byť každej strane jasné, komu bude patriť aká časť, pretože vývoj jednotlivých dielov sa dá nazvať národným pokladom. Vzhľadom na nákladovosť ním je všetko, čo opustilo povrch našej planéty a dnes tvorí súčasť stále ešte špičkovo vybavenú ISS.

Patrí všetkým stranám jednotlivo
29. januára 1998 bola podpísaná všetkými piatimi stranami tohto vesmírneho projektu špeciálna zmluva, ktorá jasne definovala práva a vlastníctvo, mimo iných pojmov. V nej je zakotvená aj celkom jasná, ľahko pochopiteľná a samozrejmá informácia o tom, že vesmírna stanica ISS sa v rámci vlastníctva delí podľa autorov krajín pôvodu jednotlivých modulov. Tie sú totiž označené vlajkou danej krajiny, či symbolom. Americký modul teda patrí Spojeným štátom, ruský modul Rusku.

Po vzore lodí na vode
Vesmírne lode a rakety sa riadia veľmi podobným právom, ako plavidlá na samotnej planéte a teda na moriach a riekach. Bežné lode boli vždy mimo svojho označenia či názvu vždy označené aj vlajkou krajiny, pod ktorou plávali. Na palube vtedy platilo právo tejto konkrétnej krajiny. V minulosti ak lode plávali pod korunou daného kráľa, platili jeho zákony. Lode plaviace sa bez vlajky, alebo pod pirátskou vlajkou, nepodliehali zákonmi žiadnej krajiny…
Žiarovka nad hlavou? Medzinárodne uznané právo v rámci lodí je platné dodnes. Teoreticky, ak sa bude parník zo Slovenska plaviť do New Yorku a na jeho palube sa pred americkým prístavom stane vražda, uzavrie dôležitá zmluva, alebo narodí dieťa, všetky tieto udalosti sa budú riadiť slovenským právom. Paluba lode je v tomto prípade slovenským územím. Rovnako tak sa tento druh práva preniesol aj na vesmírne plavidlá. To je hlavný dôvod, prečo sú vlajky na jednotlivých moduloch a raketách tak výrazné a nikdy nechýbajú.

Európska vesmírna spoločnosť
Pre poriadok je vhodné spomenúť, ktoré krajiny patria pod Európsku vesmírnu spoločnosť. Je to spolu 10 krajín Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko. Krajiny V4, čiže Česká republika, Slovenskom, Poľsko a Maďarsko do Európskej vesmírnej spoločnosti a Vesmírneho programu nepatria.

Zdroj: www.esa.int