Slovenský jazyk patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny

14
16481

žena rozmýšľa a nevie, otázkaVedeli ste o tom, že slovenčina patrí do skupiny indoeurópskej jazykovej rodiny? Ide o najväčšiu jazykovú rodinu, pričom vo svete existuje 27 rodín. Na ich deľbe sa podieľa historický pôvod, pričom v prípade našej je veľmi zaujímavé, že sme v rovnakej rodine ako sú aj iránsky jazyk, jazyk Indie, Albánska, či Keltov. Prajazyk v Euroázií, ktorý dal vzniknúť mnohým ďalším, má počiatky možno až v dobe 7500 pred našim letopočtom v Ázií, alebo pred 4500 rokmi v oblasti v okolí južného Ruska až Ukrajiny. Nesie určité podobnosti a postupný vývoj slov. 

Jazykové skupiny v indoeurópskej rodine

 1. Slovanská skupina: slovanské krajiny ako Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Česko, Poľsko, Slovensko a tie ktoré od predchádzajúcich oddelil vpád Maďarov a ich neúspešné pokusy dostať sa ďalej na západ. Pod Maďarskom (pozor, maďarčina patrí do cudzej uralsjko-altajskej skupiny jazykov) sa nachádzajú Srbi, Slovinci, Chorváti, Macedónci, Čierna Hora, Bulhari.
 2. Baltská skupina: zahŕňa v sebe národy žijúce v Pobaltí ako Litva, Lotyšsko
 3. Románska skupina: v nej nájdeme taliančinu, moldavčinu, rumunčinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu.
 4. Germánska skupina sa delí na dve. Rozoznávame západných Germánov ako Anglicko, Nemecko, Belgisko, alebo severozápadných Germánov, čo sú Škandinávske krajiny mimo Fínsko, ktoré patrí do altajskej skupiny ako maďarčina. Germánske jazyky severozápadu sú teda len švédčina, dánčina, nórština.
 5. Kelti: keltské jazyky zostávajú stále živé a sú známe ako bretónčina, katalánčina a škótčina taktiež. Ďalšími sú waleština, britčina, írčina, alebo mŕtvy jazyk galčina
 6. Grécka jazyková skupina zahŕňa len Grékov
 7. Albánska jazyková skupina zahŕňa len Albáncov
 8. Arménska jazyková skupina má v sebe len Arménsko a priľahlé regióny.
 9. Indická jazyková skupina v sebe zahŕňa jazyky západnej Indie
 10. Iránska jazyková skupina v sebe zahŕňa len perzské jazyky. Pozor, Irán nie je arabská krajina, ale perzská, čo je veľmi podstatný rozdiel.
 11. Hebrejčina, avšak pozor.Hebrejčina ako taká patrí do semitskej jazykovej rodiny podobne ako arabčina. Do indoeurópskej jazykovej skupiny však patrí moderná hebrejčina používaná v Izraeli, pretože od pôvodnej bola výrazne pozmenená a v súčasnosti patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny.

Číslo 12. a 13. sú už mŕtve jazykové skupiny
Tocharské jazyky a anatolské jazyky sú dve skupiny, ktoré podľa vedeckej literatúry patria do tohto delenia. Tocharské v sebe zahŕňajú pôvodné, ale už mŕtve dve podoby starého jazyka, ktorý používal indické písmo a nachádza sa v súčasnej Číne, a anatolská skupina v sebe zachovávala jazyky národu Chetitov, Lýkie a ďalších.

(foto: dreamstime.com)

Comments are closed.