Objav: Chýbajúci článok prstu by mohol onedlho dorásť aj človeku

0
2505

Vedeckému tímu na univerzite v New Yorku sa podaril zaujímavý objav. Priniesli tak pomerne dôležité poznatky pre vedu v oblasti dorastania amputovaných končatín. Na testovaných myšiach totiž zistili, že pokiaľ je im prst amputovaný tesne pred nechtovým lôžkom, táto oblasť dokáže postupne zaistiť dorastenie nie len nechtu, ale aj mäkkého tkaniva. U každého jedinca je rýchlosť dorastania iná a celkom sa stráca, pokiaľ ide o amputáciu už za nechtovým lôžkom. Práve tam sa totiž spustia procesy, ktoré začnú obnovovať chýbajúce tkanivo. Aj takéto zistenie na myšiach však prinieslo poznatky aplikovateľné u ľudí. Viacero odborníkov si totiž všimlo, že menšie deti, pokiaľ sa zranili a prišli o časť prstu pred nechtovým lôžkom, čiastočne im prst dorástol, aj keď nie do pôvodnej dĺžky. Odborníci s týmito výsledkami sa teraz zaoberajú bližšou analýzou prostredia kmeňových buniek v okolí a v samotnom nechtovom lôžku a chcú sa zaoberať využitím týchto schopností aj v iných častiach prstov.

Otázkou zostáva, do akej miery bude možné podobný postup a využitie týchto kmeňových buniek použiť aj pri iných miestach na tele myší, prípadne neskôr na ľuďoch. Vedci by totiž radi s výskumom pokračovali, čím by neskôr chceli pomôcť mnohým ľuďom trpiacim amputáciou článkov prstov, alebo dokonca orgánov, ktoré z nejakého dôvodu boli skrátené, poškodené a podobne. Vízia ďalekej budúcnosti je však len na začiatku.