Z čísla 0908754615 ľuďom volá automat ponúkajúci telekomunikácie

0
1580

Medzi čísla, ktoré nemusíte vôbec zdvíhať si môžete po novom pridať aj číslo 0908754615. Pokiaľ máte zmeškaný hovor z tohto čísla, zrejme budete volať späť, kde sa môže ozvať opäť automatická služba. Toto číslo vo veľkom v rôznych vlnách vyvoláva ľuďom, pričom ihneď po zodvihnutí sa ozýva automatická služba so slovami, že má pre vás neopakovateľnú ponuku. Umelo znejúci automaticky vytáčaný hovor nie je prácou call centra, čo býva tradičný spôsob otravovania ľudí. Menej nákladným je nahrať celú reklamu do digitálnej formy a následne ju spustiť na počítačom vytočené a zdvihnuté číslo. Ľudí táto služba straší a ihneď vypínajú telefón z obáv, že ide o nejakým spôsobom spoplatnené služby, alebo podvodný hovor. Nejde o nič podobné a spoplatnenie pri volaní k vám by možné byť ani nemalo. Pokiaľ má táto služba nastavený aj príjem hovoreného slova, zrejme už majú slušnú zbierku najtvrdších vulgarizmov, keďže mnohí volaní sa už pri prvých pár slov lúčia po svojom a častujú službu úprimnými názormi.
Služba doslova otravuje na rôznych číslach. Naše skúsenosti boli pôvodne len s volaniami na čísla siete Telekom, avšak neskôr sme získali informácie aj o volaniach do Orange. Ponúka pritom služby výhradne jedného konkrétneho operátora, zľavy a výhody v Telekom.

Telemarketing stále v plienkach
Telemarketing je u nás stále ešte v plienkach a mnoho ľudí s ním nemá skúsenosti. Často sa stáva, že volajú rôzne agentúry pre prieskum, alebo s ponukami výhodných paušálov. Zamestnanci týchto call centier pritom neraz schytajú poriadnu sprchu nadávok, najmä ak rušia niekoho v práci, alebo ak zastihnú pre telefonický spam niekoho v nevhodnej chvíli. Pôvodne neznáme číslo v tomto prípade nevyzerá ako typické číslo volajúcej služby. Číslo je nevýrazné a ihneď nezapamätateľné. To je aj jeho výhoda, keďže svoj účel splní a na prvý pohľad ho človek pri volaní neidentifikuje.