Šialenstvo a zvrátenosti na Pokeci. Diel 5: cudzia, alebo neexistujúca identita

0
7290

Jeden z najväčších problémov na internetových fórach, zoznamkách a sociálnych sieťach je cudzia, alebo neexistujúca identita. V našom seriáli o hrozbách na Pokeci sme si už niekoľko krát predstavili rôzne formy klamstiev a písali sme o využití rôznych klamlivých údajov a vymyslených identít. Ide však o na toľko vážny problém, že si o ňom dovoľujeme hovoriť / písať aj v samostatnom článku. Nasledovné riadky sa týkajú všetkých sociálnych sietí, zoznamovacích služieb, diskusií a chatov.

Neexistujúca nepravá identita
Cudzia, alebo neexistujúca identita, ktorú niekto pre anonymutu siete na seba prevezme je vytvorená z niekoľkých dôvodov. Cudzia identita je tá, ktorá patrí niekomu inému a ešte o nej bude reč. Neexistujúca identita je tá, ktorá nemá nikoho poškodiť na mene a má predstavovať nového, nie na základe mena hneď identifikovateľného človeka. V prvom rade však ide na ochranu vlastného mena a vlastnej identity. Práve táto ochrana je však ochranou pred odhalením, alebo pred zneužitím. Celkovo by sme dôvody mohli rozdeliť na:

  • Ochrana pred odhalením
  • Ochrana pred zneužitím
  • Zábava a ostatné

Ochrana pred odhalením podrobne
Dôvod uvedenia a prebratia neexistujúcej identity môže byť ten, že v tom, čo daný užívateľ pácha, nechce byť spojený so svojim skutočným menom, alebo skutočnou činnosťou a realitou. To, že niekto uvedie neexistujúce meno totiž môže byť zámer utajiť svoju skutočnú identitu, vek, pohlavie, miesto bydliska a všetko ostatné údaje, ktoré do profilu zadal. Takto sa tá pomerne jednoducho skryť za kohokoľvek. Niekomu skrátka ide o to, aby ho hneď neodhalili a takýto účet môže používať na čokoľvek, pričom mu nezáleží na poškodení svojho dobrého mena, keďže má možnosť si podobných účtov spraviť viac, či v podstate neobmedzene veľa rôznych identít.

Fotografia z Pokec.sk zachytávajúca profil, ktorý sa vydáva za ženu a má ukradnutú fotografiu. V skutočnosti je za ním muž.

Ochrana pred zneužitím podrobne
Dôvod neuvedenia pravých údajov môže mať aj rozumné základy. Je to snaha uchrániť svoje reálne údaje pred zneužitím. Takýto ľudia svoj účet využívajú na bežnú komunikáciu, nadväzovanie vzťahov, v ktorých nemá byť nič hlbšie a podlejšie. Účet vedený nie pod vlastným menom otvára možnosti slobody, užívateľ nie je nútený striehnuť na prípady zneužitia jeho mena, spojenie jeho mena s niektorou činnosťou a nemusí sa obávať zneužitia a podobne. Hranica, medzi účtom skrývajúcim sa pred zneužitím a skrývajúcim pred odhalením pre nekalú činnosť, je veľmi tenká. Ak však aj niekto využíva účet, ktorý nemá pravé údaje a použije ho na výhražný email, na zvláštnu ponuku niekomu, je to celkom jedno, pokiaľ sa bavíme o trestnoprávnej zodpovednosti.

Dôvody ako zábava a ostatné podrobne
Dôvody na používanie vymyslenej identity môžu byť aj zábava a ďalšie. Rôzne súťaže, kvízy, súťaže, potrebná účasť v nejakom klube, súťažná podmienka, alebo zapojenie sa do zábavnej činnosti. Aj to môže byť dôvodom vytvorenia takéhoto účtu a jeho používanie. Nejde o nič nelegálne ani v tomto prípade… až do momentu, než s účtom sami nevykonáte niečo, čo je protizákonné, proti spoločenskému nažívaniu alebo proti pravidlám samotnej služby.

Cudzia identita
Toto je celkom iný prípad. Stále pomerne častý. Cudzia identita a vymyslená identita nie je to isté. Cudzia identita je tá, ktorá používa meno, údaje a fotografie inej osoby, aby nakoniec tvorila vzhľad a súčasť profilu inej osoby, pokojne už vymyslenej. Cudzia identita je aj tá, ktorá používa vymyslené meno, ale fotografiu niekoho iného ako vás, rovnako ako keď používa vašu fotografiu ale meno niekoho iného. Kým právny problém môžete mať pri uvedení cudzej fotografie, problém nemusí nastať, pokiaľ máte meno niekoho iného do chvíle, než sa nezačnete za neho vydávať a konať v jeho mene.

V menej konkrétnej osoby, ktorú má takýto profil predstavovať, nemôžete konať:

  • písať iným ľuďom a používať / podpisovať sa týmto menom
  • ak máte predstavovať originálneho nositeľa tohto mena a jeho vôľu a činnosť
  • ak konáte tak, že poškodzujete dobré meno, firmu, činnosť, presvedčenie, vieru, rasu, čokoľvek týkajúce sa danej osoby
  • komunikovať s kýmkoľvek pod týmto menom (môžu vznikať sľuby, záväzky, šírenie nepravdivých informácií, vzniká vysoké riziko zámeny)

Žiaľ ide o častý problém na slovenskom internete. Našli by sme medzi nami mnohých, čo sa stretli s tým, ako sa za nich niekto vydával. Najmä facebook takúto možnosť ponúka. V každom prípade je dobré podotknúť, že ide o vážne porušenie hneď niekoľkých zákonov a ich počet sa navyšuje aj podľa toho, čo všetko sa s účtom vytvoreným pod cudzou identitou robí. Pokiaľ došlo k zneužitiu vašej identity a myslíte si, že vám vznikla škoda, bráňte sa a vec podajte ako trestné oznámenie na polícií. Jednu z vecí, ktoré by sme si mali obzvlášť chrániť je identita a vlastné osobné údaje.

Niekoľko odkazov:
O falošných profiloch píšu napríklad aj tieto stránky LINK.

Príklad ukradnutej identity blogerky, ktorá zneužitie jej fotiek zhrnula do článku

Spôsoby, ako je možné priblížiť odhalenie pravého a nepravého profilu môžu byť aj tie, ktoré bližšie popisuje stránka orientujúca sa výhradne na pokec. Viac na holkyzpokecu.blogspot.cz

Pár užívateľov už dožralo fungovanie vymyslených účtov a založilo skupinu Falošné nicky