Kto sa má pozdraviť prvý: kto koho zdraví a v akom poradí?

1
23271

Pozdrav. zdravenie a podanie rukyEtiketa je slovo, ktoré označuje predstavenie výrobku na obale. Význam slova v spoločenskom správaní je už menej známejší, hoci veľmi podstatný. Mnoho ľudí nevie, ako sa pozdraviť a hoci si mnohí myslia, že je to jasné každému, ide o veľký omyl. Keď sa programátor učí programovať, je tradíciou, že jeho prvý program pozdraví všetkých na svete. Jeho prvé dielo totiž hlási „Hello World!“. Pozdrav je dôležitý a často je prvým spoločenským kontaktom. Už malé dieťa, keď pocíti fascináciu okolia z jeho slušnosti využíva pozdravy. Zdalo by sa, že čím je človek podriadenejší oproti postaveniu iným, tým viac má v pozdravoch prednosť. Týmto postavením sa však nemyslí len pozícia, spoločenské postavenie, ale aj vek a rozdielom je aj pohlavie. Nemusí to tak byť celkom vždy, aj keď zväčša tomu tak je.

Základné pravidlá pozdravu a slušnosti
Mladší zdravia staršieho, podriadení nadriadeného, muži zdravia ženy. Čo však spraviť v prípade, ak sa stretávajú dvaja rovnako starí, rovnakého pohlavia a postavenia? Určite nezostávajú ticho a nečakajú na toho druhého. Snaha o prejav slušnosti sa tak či tak prejaví u niektorého z nich. Vo vašom prípade je vhodné začať s pozdravom ako prví, čím dáte najavo priateľské záujmy a netreba riešiť poradie. Podobne je to aj s podaním ruky, kde je však výnimka oproti pozdravom v tom, že žena podáva ruku prvá. Môže to byť pozostatok z dávnejších dôb, kedy podanie ruky síce znamenalo, že v nich nemáte zbraň a prichádzate ako priateľ, no ženy ich dvíhali prvé a muži ich na chrbát dlane pobozkali, či len bozk naznačili.

Vchádzanie do predajní, kancelárií a podobne
Ak vchádzate do predajne, alebo kancelárie, ste povinní pozdraviť ako prví. Je nemysliteľné vchádzať do miestnosti a čakať na pozdrav, následne sa dožadovať pozdravu a zamestnancom vynadať. Hoci takéto situácie nie sú časté, vyskytnú sa žiaľ najmä vtedy, keď niekto správny postup a poradie len predpokladal. Najčastejšie sa však stretneme s prípadmi, kedy zamestnanci firmy, do ktorej vchádzame, sami pozdravia, keďže majú záujem o našu návštevu a náš dopyt. Ak sú zamestnanci danej predajne, alebo obchodného priestoru roztrúsení na väčšej ploche a nevidia vás pri vstupovaní, existuje nepísané pravidlo, že ste pri vstupe mohli pozdraviť a neskôr, keď sa dostanete bližšie k nim, sú už na rade oni. Ide tiež o prejav slušnosti a úrovne úcty k zákazníkom v jednotlivých firmách, kde si ctia zákazníka.

Zdravia zákazníkov slovenské firmy?
Keďže som si osobne všimol príkladné správanie zamestnancov niektorých firiem, rád ich vymenujem. S pozdravmi sa napríklad stretnete na čerpacích staniciach Shell, kde celú špinavú prácu s benzínom spravia za vás a pozdrav je tam oveľa častejší, než u konkurencie. Podobne je tomu napríklad na Ivánskej ceste v predajni kobercov Jutex, kde si vás všímajú a pomáhajú, hoci majú plné ruky práce. Zdravia aj zamestnanci Mobelixu a to nie len slovenského, ale aj rakúskeho. Neprehliadnuteľnú slušnosť svojim zákazníkom preukazujú aj napríklad v grand hoteli Smokovec, v Hoteli Bratislava, v reštaurácií Fillini pri Vazovovej ulici, či v kaviarni Štúr na rozkopanej Štúrovej ulici v Bratislave. Miestami, kde sa v obrovskej väčšine nedočkáte pozdravu, sú slovenské reštaurácie. Čím menšie mesto a pokojnejšia atmosféra, alebo čím starší personál s dôrazom na tradíciu rodinnej firmy, tým skôr vás personál pozdraví ako prvý, alebo vôbec pozdraví. Pri vstupe do reštaurácie pozdravíte aj keď je prázdna, zároveň pozdravíte aj po príchode niekoho zo zamestnancov druhýkrát. Pozdravíte aj keď je plná. Ak sa okolo vás miesia obsluhujúci, nie je nutné zdraviť každého jednotlivo.
Slovenská realita však je, že reštaurácie klasického obedového stravovania zákazníkov nezdravia, čo je chyba. Najčastejšie od nich počujete úvodný príhovor „Máte vybrané?“, alebo „Máte objednané?“, či dokonca pri dlhšom čakaní a snahe niečo povedať počujete len „Moment!“. Najčastejšie, ak je čašníkom motorkár, automechanik, či dievčina, ktorá sa naučila niesť tri taniere v jednej ruke a pocítila pocit, že už je z nej čašníčka. Netreba sa báť. Čím vyššia úroveň podniku, tým viac sa zvyšuje aj úroveň slušnosti, obsluhy a vedomostí protokolu, technológií obsluhy a podobne.

Skupinky
Vo všeobecnosti platí, že pri veľmi malej skupinke ľudí, ku ktorej prichádzate, má v poradí pozdravov prednosť žena, alebo najstarší človek, až následne potom muž. V skupinke, kde je nadriadený vašej pozícií, alebo človek na vysokom poste, má prednosť. Skupinka ľudí, ktorá sa drží pri sebe a oslovenie by tam bolo určené viditeľne a rozpoznateľne len im, stačí urobiť jeden pozdrav. Nezdravíme každého jednotlivo. Pri veľkých skupinkách v uvoľnenejšej atmosfére je prijateľné aj kývnutie hlavy a menej známe tváre pozdraviť hoci len úsmevom. V spoločenskom protokole však úsmev a kývnutie hlavou nebude to pravé.

Iné druhy pozdravu v cudzine
Namiesto slovného pozdravu sa môžeme pri cestovaní stretnúť s rôznymi formami prejavu pozdravu, ktoré nemusia byť vždy len podaním ruky, či vyslovením slova. Japonci sa uklonia, Indovia spoja ruky pri hrudi a aj ďalšie ázijské krajiny využívajú buď úklon, alebo ruky spojené do modlitby. Určitá podobnosť je celé stáročia v pozdravoch duchovných medzi sebou aj v Európe. Niektoré severské národy sa zdravia trením nosa, čo znamená asi to, ako podanie ruky. Sú národy, kde stačí spojiť dlaň a má to tak podobný význam ako z historického hľadiska podanie ruky. Prejav toho, že v ruke ie je zbraň a prichádza v mieri.

Foto: 123RF

Comments are closed.