Novela zákona o cestnej premávke zníži niektoré pokuty a mení niektoré povinnosti

0
1513

motorka a dve plné čiary - doprava

Novela zákona o cestnej premávke, ktorú dnes poslanci schválili, prinesie nižšie pokuty za menšie priestupky, naopak novela neupravuje ceny pre porušovateľov priestupkov v závažnejších prípadoch. Súčasťou novely boli znenia zákonov, ktoré sa netýkali sadzobníka pokút, ale skôr úpravy zákonov, aby umožňovali cezhraničnú výmenu informácií o jednotlivých priestupkoch a bolo tak možné získať informácie o priestupkoch aj medzi krajinami EÚ. Zmiernenie pokút minister vnútra odôvodňuje zlepšenou situáciou na cestách. Novela bude taktiež upravovať aj niekoľko povinností pre chodcov. Tí budú môcť byť pokutovaní, pokiaľ svojou neviditeľnosťou za zníženej viditeľnosti ohrozujú premávku, ako aj sami seba. S týmto problémom sa stretávajú vodiči veľmi často najmä v okolí neosvetlených ulíc, alebo napríklad v okolí miest s väčším výskytom bezdomovcov, či zberných dvorov, kde sa objavujú najmä večer ľudia zvážajúci na karičkách kovový odpad. Ten často zasahuje do vozovky aj spolu s tlačiacim človekom. Nový zákon má ďalej upravovať aj parkovanie motoriek, na čo poukazovali motorkári už v minulosti opakovane.

Buchnúť a nechať lístok už možné nebude
Vodičom, ktorí spôsobia nehodu, alebo pri nehode poškodia majetok niekoho iného, pribúda povinnosť nahlásiť škodovú udalosť majiteľovi majetku a spísať s ním dohodu o náhrade škody. Predpokladáme, že pre tento prípad bude vytvorené samostatné tlačivo, v ktorom bude vymedzenie pojmov a aj vysvetlený postup v riešení škodových udalostí. Novela v tomto bode rieši prípady, kedy niekto spôsobí nehodu a nechá za stieračom lístok s kontaktom. To nebýva riešením, najmä keď lístok ktokoľvek strhne, či z dôvodu pokusu o vtip ho vyberie a zahodí. Poznáme aj prípad, kedy sa páchateľ po vypátraní cez svedkov vyhovoril na lístok, no v skutočnosti nič za stierač nedal. Ten, čo spôsobí škodu bude musieť vyhľadať majiteľa a bude povinný mu oznámiť škodu osobne a spísať spomínané tlačivo.

Dúfame, že by sa tak zároveň nemali opakovať situácie, ako keď nám vpálil do auta neznámy páchateľ na bielom vozidle, spôsobil škodu za 500 EUR a z miesta nehody ušiel. Na pamiatku nám nechal preliačeninu, olúpaný lak a časť zo svojho laku. Oprava tak zostala na vrecku samozrejme toho, čo to ani nespôsobil a ani na to nemal kde zobrať. Kým niečo také bolo trestné vždy, zákon v novej podobe bude upravovať výšku trestov v takýchto prípadoch prísnejšie.

Taxíky budú môcť jazdiť v pruhoch pre MHD
V pruhoch vyhradených pre MHD budú môcť taktiež jazdiť už aj riadne označené taxíky, ktoré sú odteraz brané ako prostriedok verejnej hromadnej dopravy a môžu tak využívať tento pruh pre získanie plynulejšej možnosti premávky za predpokladu, že nijako nebudú pri jazde v tomto pruhu obmedzovať prostriedky MHD.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

ZANECHAŤ ODPOVEĎ