Krokodíly napádajú čoraz viac ľudí

0
2897

Narastajúci konflikt medzi ľuďmi a krokodílmi spôsobuje niekoľko faktorov:

V posledných desaťročiach významne narastajú počty ľudí napadnutých krokodílmi. V tomto prípade nejde iba o akési štatistické skreslenie, ale o holý fakt. Konflitk rastie, situácia je komplikovaná a ovplyvnená radom skutočností.

Rast populácie zvierat

Jedným z dôležitých faktorov, prečo krokodíly napádajú čoraz viac ľudí, je narastajúca populácia krokodílov od šesťdesiatych až sedemdesiatych rokov. V mnohých krajinách sa presadil regulovaný lov krokodílov a neskôr aj ich kompletná ochrana. Tento stav je dobre zdokumentovaný napríklad v Austrálií u krokodíla morského (Crocodylus porosus). Platí aj pre ďalšie štáty, najmä africké, napr. pre krokodíla nílskeho (Crocodylus niloticus).

crocodile-1543062_1920

Nový Zéland sa do roku 2050 zbaví všetkých nepôvodných dravých zvierat

Konflikt kríženia záujmov

Omnoho viac však narastá ľudská populácia a šíri sa aj do miest pôvodne neosídlených. S rastúcou populáciou rastie aj potreba vody a tým aj množstvo napadnutí. Pre suchšiu klímu, degradované malé toky a ustupujúce mokrade sú ľudia nútení sa sťahovať k väčším vodným tokom a plochám (napríklad prípad jazera Malawi). Tu je opäť nebezpečenstvo útokov oveľa vyššie. K tomu pristupuje aj kríženie záujmov ľudí a krokodílov v prípade, že sa plazy „preťahujú“ s rybármi o ryby. V prípade rybolovu sú evidentne vyššie škody na rybárskych sieťach, do ktorých sa krokodíly často zamotávajú a potrhajú ich. Ľudská činnosť krokodílom priamo aj nepriamo nepochybne škodí. A to najmä vysušovanie toku a chemické znečistenie.

Prirodzený inštinkt prežitia

Útoky na ľudí sú často vysvetľované tým, že vody sú po intenzívnom lovení bez rýb. Krokodíly nemajú čo žrať a sú nútené zaobstarať si ľudskú potravu. Vzhľadom na to, že u krokodíla nílskeho tvoria ryby len asi tretinu potravy, nie je situácia tak jednoznačná. Krokodíl je potravinový oportunista a živí sa tým, čo je v danej chvíli dostupné. A tak tam, kde nie sú krokodíly lovené, prestávajú byť plaché a môžu si na ľahko dostupnú potravu v podobe ľudí zvyknúť.

cuba-221157_1920

Na Slovensku je to tak… Zviera ako hnuteľná vec

Ľudský nerešpekt a zabíjanie

Na rozdiel od iných potenciálne ľudožravých zvierat (napr. šeliem) vyvolá zabitie človeka krokodílom často zabitie nielen jedného konkrétneho zodpovedného jedinca, ale rovno celej miestnej populácie plazov. Krokodíly sú tak v miestach, kde nie sú chránené územia a nemajú kam ustupovať (napr. na Madagaskare) v nebezpečenstve vyhubenia. Vzťah domorodých ľudí k týmto plazom je obecne premenlivý. U austrálskych domorodcov je k dávnym totemovým zvieratám prechovávaná dodnes stála úcta. No takí Afričania, snáď s výnimkou posvätných krokodílov v Burkina Faso, majú ku krokodílom veľmi negatívny vzťah. Zrejme už vymizlo staré povedomie o tom, akú dôležitú rolu krokodíly zastávajú v celom ekosystéme.


Čítajte aj:

Nechutné stredoveké praktiky: Liečenie časťami zvierat

Exotické zvieratá v stredovekom Uhorsku: Druhá časť

ZANECHAŤ ODPOVEĎ