ING konto odchádza zo Slovenska, ostatné finančné služby zostávajú

0
1573

ING konto končíProdukt zahraničnej banky ING, ktorý na Slovensku ponúkal štvrťročne úročený sporiaci účet ING konto, končí. Banka o tom informovala svojich klientov dnes s tým, že dvojmesačná výpovedná lehota plynie od 1. októbra 2013. Pre tých, čo majú svoje peniaze momentálne uložené na účte ING konta by tak banka mala stihnúť vyplatiť úroky za tretí štvrťrok 2013. V priebehu výpovednej lehoty si môžu sporitelia presunúť peniaze na svoje účty asociované v systéme ako transakčné účty. V prípade, ak má sporiteľ viac transakčných účtov, budú mu peniaze po uplynutí výpovednej lehoty presunuté na prvý transakčný účet v zozname transakčných účtov, ktorých môže byť maximálne tri. Štandardne pri zakladaní účtu mal každý klient s ING kontom jeden.

„Od 1. októbra 2013 bude aktuálna úroková sadzba na účte ING Konto upravená na 0 % p. a. Počas plynutia výpovednej lehoty môžete disponovať s peňažnými prostriedkami na Vašom účte ING Konto, a to až do 29. novembra 2013. ING Bank vykoná všetky pokyny pre tuzemský bezhotovostný prevod, ktoré budú ING Bank udelené prostredníctvom Internetového bankovníctva a/alebo Kontaktného centra do 29. novembra 2013, 15:00 hod., a v ktorých bude ako deň splatnosti určený najneskôr deň 29. novembra 2013. Aj v priebehu plynutia výpovednej lehoty môžete sami vypovedať Zmluvu o sporiacom účte ING Konto a súčasne previesť kladný zostatok na niektorý z Vašich Transakčných účtov. Tento úkon môžete zrealizovať aj prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý je súčasťou Vášho Internetového bankovníctva.
Výhodou tohto postupu je okamžité pripísanie úroku za obdobie od 1. júla 2013 do dňa zrušenia účtu ING Konto a možnosť jeho zaslania na Vami určený Transakčný účet spolu so zostatkom účtu ING Konto.“ Informuje v správe banka.

Svoj krok zrušenia ING konta banka odôvodňuje zámerom orientovať sa na firemné bankovníctvo. Ukončenie ING konta sa netýka ostatných spoločností vystupujúcich pod ING na Slovensku. ING plánuje na Slovensku, ako kľúčovom trhu, pôsobiť naďalej. Banka ďalej v správe odkazuje všetkých pre viac informácií na doménu www.ingbank.sk . Pôvodné stránky INGkonto.sk sa dnes zmenili a zobrazujú rovnakú správu, aká bola rozposlaná klientom.