Historický šerm na Slovensku a podujatia

0
94358

Rekonštrukcia historického šermu a celkovo života našich predkov je veľmi široká oblasť, ktorej sa venuje pomerné bohaté spektrum skupín. Záber období, ktoré sa snažia dokumentovať je rovnako bohatý. No i tak sa vedú neustále diskusie, ktoré sa snažia definovať cieľ tohto konania, jeho funkciu, význam a prínos pre našu spoločnosť.

Zamerať sa v tomto príspevku na širokú paletu slovenskej šermiarskej obce je nemožné. O tom by sa dali dnes už písať aj knihy. Ak sa však povie ,,šermiari“, zväčša každý z nás vie čo má očakávať. Vystúpenie ľudí odetých v historickom kostýme, prezentujúcich šermiarske techniky a to všetko podfarbené dramatizáciou deja a hereckým umením. Na prvý pohľad sa zdá, že je to jednoduché. No ak túto krátku a možno ani nie veľmi šťastnú definíciu ,,rozložíme na drobné“ zistíme, že šermiar toho musí zvládať pomerne veľa. A to nie je všetko. Venovať sa historickému šermu je časovo, fyzicky a aj finančne dosť náročné. Už z tohto krátkeho výpočtu je zrejmé, že kvalita šermiarskych skupín na Slovensku často zaostáva za kvantitou.

Historický šerm

Prečo je tomu tak sa nedá zodpovedať v pár riadkoch a preto vopred upozorňujem, že tento príspevok sa nesnaží zodpovedať jednotlivé otázky. Skôr len poukázať na pestrosť slovenskej šermiarskej scény a zoznámiť s ňou čitateľov, pre ktorých je táto problematika neznáma. V prvom rade, či sa nám to páči alebo nie, ide o financie. Tie zohrávajú podstatnú úlohu v celom šermiarskom úsilí. Už samotný meč, či iná zbraň je podstatne nákladná záležitosť a to sme len na začiatku. K vystúpeniu potrebuje každý šermiar kostým a napokon aj doplnky. Skupinu na spoločných podujatiach reprezentuje tábor, ktorého vybavenie je veľmi drahá záležitosť. Napríklad Kompánia trnavských žoldnierov, skupina historického šermu, ktorá sa venuje druhej polovici 14. storočia má jeden z najväčších a najkvalitnejších táborov na Slovensku. Jeho hodnota je v súčasnosti viac ako 20 000 €.

V druhom rade je iste časové a fyzické vyťaženie. Keďže každý šermiar vo svojom civilnom živote vykonáva inú profesiu, ktorá ho živí, šerm je preňho záľubou. Tá bohužiaľ podlieha pracovným alebo študentským povinnostiam. Skĺbiť koníček a prácu vyžaduje občas dostatočnú námahu. Samozrejme ako aj pri iných hobby, ktoré ľudia vykonávajú vo svojom voľnom čase. No nie pri každom hobby treba venovať svoj čas aj na prípadné štúdium. Ak chce šermiarska skupina dosiahnuť určitý stupeň kvality, tak jej členovia potrebujú hodiny a hodiny na štúdium prameňov a odbornej literatúry. Inak spadajú pri svojej rekonštrukcii tábora, kostýmu, zbraní a pod. do rôznych pseudopredstáv a konšpirácií. Napokon najdôležitejší z najdôležitejších je tréning. Fyzicky a značne časovo náročný. Ale bez tréningu nie je možné šermovať a ani vystupovať. Ono to je na pódiu potom vidno, kto má a kto nemá natrénované. Niekedy sa stane, že niektorá skupina občas zabudne na hereckú prípravu, ktorá je rovnako tak dôležitou súčasťou vystúpení ako šerm, či dobre spracované repliky kostýmov, zbraní a doplnkov. Nie je nič strašnejšie, než keď ľudia odchádzajú zo skvelého vystúpenia (po šermiarskej stránke) sklamaní. Preto, keď už je natrénovaná technická stránka vystúpenia, musí zákonite prísť na radu stránka dramatická ako i práca s detailom. Šermiarske súboje treba zasadiť do deja, a nie len „lacného“ pokrikovania. Niekedy sa stáva, že vynikajúci šermiar je zlý herec a zasa naopak. Niekto kto nešermuje, dokáže divákov pobaviť a tí to patrične ocenia. Preto treba hľadať príbeh a charakteristiky pre jednotlivé vystúpenie tak, aby sa ono stalo zábavou aj pre účinkujúcich.
Vrátim sa ešte k otázke financií, s ktorou súvisí zaobstarávanie si kostýmu, zbraní a ostatných prvkov rekonštrukcie života našich predkov. V súčasnosti sa väčšinu zbraní oplatí zháňať u našich západných susedov. Českí výrobcovia sú omnoho kvalitnejší a za primeranú cenu dodávajú niekoľkonásobne kvalitnejšie zbrane. Na Slovensku v tomto smere máme, podľa môjho názoru, čo doháňať. Už iné je to v otázke výroby kostýmu. Zväčša každá skupina má svoju „skupinovú“ krajčírku, ktorá dokáže kostým a jeho prvky ušiť v potrebnej kvalite. Na Slovensku v tomto smere možno badať pokroky, i keď stále sú takí, ktorých kostýmy nestoja za reč. No nájdeme tu aj veľa takých šermiarskych zoskupení, ktoré svojim kostýmom a organizáciou tábora sú hotovou pastvou pre oči a popritom znesú aj tie najtvrdšie kritéria.

Väčšinu kvalitných šermiarskych skupín bude mať divák možnosť vidieť v tomto roku na Historickom festivale ROTENSTEIN 1390 v dňoch 26. – 27. máj 2012 na Hrade Červený Kameň. Predstavia sa tam skupiny zo Slovenskej a Českej Republiky. Okrem jednotlivých šermiarskych vystúpení, ktoré svojou kreatívnosťou a šermiarskym umením zaujmú všetky vekové skupiny návštevníkov, na Vás čaká veľkolepá bitka o hrad. Ešte nikdy sa na festivaloch, ktoré majú na Červenom Kameni svoju tradíciu nechystala taká veľkolepá šou. Návštevníkov prenesie na bojové pole a tí si budú môcť z bezpečnej vzdialenosti pozrieť veľkolepú bitku, pyrotechnické efekty a strhujúce kaskadérske výkony. Navyše bude mať každý návštevník možnosť ochutnať skvelé dobové špeciality, prezrieť si jednotlivé tábory a vyskúšať všetky ostatné atrakcie. Neváhajte a príďte sa dať obľahnúť stredovekom!

Foto a text pripravil Michal Kovačik
Informácie o tohtoročnom historickom festivale na Červenom Kameni nájdete aj na http://historickyfestival.sk/