Egypťan vraj zomrel. Pred pohrebom zistili, že žije

0
1468

Mladý čašník z turisticky známej oblasti blízko Luxoru menom Hamdí Hafíz al-Núbí v práci dostal infarkt. Po tom, čo ho rodina vyhlásila za mŕtveho a vystrojila mu kar, sa stretla aj rodina. Pre potreby vystavenia úmrtného listu však museli zavolať aj lekárku. Tú ale prekvapilo, že telo je teplé a najmä že srdce stále bije. Pripravovaný pohreb sa tak zmenil rovno na oslavu života a oslavu druhého Hamdího narodenia. Muž bol dokonca umytý a pripravený na pohreb. Po správe, že syn žije matka omdlela a lekárka zachraňovala nie len jedného človeka ale oboch.

Prípady, kedy sa ľudia pokladaní za mŕtvych ukázali ako živí sú známe azda z každého kúta sveta. Najviac zdokumentované a medializované sú prípady z rôznych rokov v USA, ale aj Afriky. Tie najjednoduhšie prípady však pochádzajú z rozvojových, alebo chudobných krajín, kde sú znalosti všetkých prejavov smrti nedokonalé, alebo prípadne prostredie a okolnosti zranení vytvorilo podmienky, za akých stav zdanlivej smrti nastal.