Dni v týždni v zemepisných názvoch Slovenska

1
21147

Už sme si v našich článkoch priblížili zaujímavosti z názvov obcí a miest ako výskyt drevín, ženských alebo mužských mien, či niektoré vtipné názvy obcí. Každý názov má svoj dôvod a zmysel. Kým názvy podľa mien a svätcov by sme si ešte vedeli vysvetliť, sú názvy podľa dní v týždni, ktorých nie je až tak málo a pôvod majú podľa ozajstných dní v slovenskom týždni.

Pondelok:
Pondelok sa nachádza na mape Slovenska. Ide o časť obce Hrnčiarska Ves neďaleko Poltára. Tvorí jednu z troch častí obce a týmto aj pondelok na našej mape končí.

Utorok sa u nás akosi nenachádza. Len na Marschallových ostrovoch sa nachádza atol a oblasť Utorokku, čo je samozrejme len náhoda. Za to obľúbená je streda.
Ako prvá sa musí spomenúť Dunajská Streda. Zaujímavé slovenské mesto na južnom Slovensku, kde je neuveriteľne divný problém sa dohovoriť po slovensky, na niektorých uliciach úplne, v mnohých obchodoch vás najskôr pozdravia po maďarsky a neraz lámanou slovenčinou reagujú, keď začnete po slovensky. Nie veľmi ďaleko od Dunajskej Stredy je Dolná Streda. Ďalšia streda sa nachádza na východe pri Trebišove a nesie názov Streda nad Bodrogom. Naopak Horná Streda je obec neďaleko diaľnice pri Novom Meste nad Váhom. Nitrianska Streda sa nachádza pri Topoľčanoch

Štvrtok:
Ako štvrtý pracovný deň má rovnomenný názov aj obec Štvrtok neďaleko Nového mesta nad Váhom. Známa je aj obec Štvrtok na Ostrove na hraniciach Trnavského kraja s Bratislavským. Na Záhorí pri Malackách zase nájdeme ďalší štvrtok, tentoraz Plavecký Štvrtok. Na Spiši sa zas nachádza Spišský Štvrtok neďaleko Levoča.

Piatok:
Piatok na mape Slovenska nie je. V Poľsku má zastúpenie v názve obce Piątkowo.

Sobota:
Mesto Rimavská Sobota je asi najznámejší predstaviteľ soboty na mape a v tvare „sobota“ jediný. Neďaleko je obec Sobôtka. V Poprade je Spišská Sobota. Neďaleko Myavy sa nachádza Sobotište. V Poľsku majú napríklad Sobotu aj Sobótku, v Čechách zas Sobotku a Sobotín.

Nedeľa:
Na nedeľu sa tiež akosi zabudlo. Ale len u nás. V Čechách totiž je obec Neděliště, v Chorvátsku rovnomenná obec. V Bulharsku je zas Nedelino, no je otázne, či vôbec je názov odvodený od dňa v týždni.

Comments are closed.