Čo to znamená Poste Restante? Spôsob posielania a prijímania zásielok

0
12308

Výraz Poste Restante je používaný najčastejšie v prípade internetových obchodov, narazia naň študenti bývajúci na iných adresách, ako trvalé bydlisko a stretnúť sa s ním môžeme občas aj v bežnom živote. Výraz Poste Restante pochádza z latinčiny a znamená pri voľnom preklade spôsob zasielania, pri ktorom je zásielka ponechaná na pošte. Ak teda nemáte svoju schránku a chcete si objednať tovar, alebo zaslať zásielku, vyžiadajte si od odosielateľa, aby na zásielke uviedol označenie POSTE RESTANTE s vašim menom. Podstatné je poštové smerovacie číslo danej pošty, kam má byť zásielka doručená.

Kedy využijete tento spôsob?

Využiť sa dá napríklad ak ste na služobnej ceste, na dovolenke, na škole mimo trvalého bydliska a možnosti vyzdvihnúť zásielku. Dá sa tak objednávať aj tovar, elektronika, a vôbec zásielky z internetových obchodov, kde nie je možné uviesť svoju adresu, ak sa na nej nezdržiavate. Zásielka, ktorá zostáva na pošte a čaká na konkrétne meno môže aj adresátove telefónne číslo. Je nutné počítať, že tento spôsob posielania môže byť v cenníkoch odosielajúcich služieb inak spoplatnené, prípadne aj v závislosti od hodnoty posielaného tovaru.

Vyskúšali ste už príjem a posielanie zásielok pomocou označenia Poste Restante? Dajte nám vedieť.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ