Ako prežívajú Vianoce deti a personál v Detskom domove?

0
1825

Vianoce, vianočné DreamstimeMnohí z nás považujú Vianoce vkruhu rodiny za samozrejmosť. Nie každý si dokonca túto samozrejmosť uvedomuje a cení. Sú deti, ktoré svoju rodinu na Vianoce nemajú a tie ich Vianoce vyzerajú trochu inak, ako naše. Spýtali sme sa preto Detského centra Studienka, ako vôbec prebiehajú Vianoce detí v Detskom domove, ale aj samotného personálu.

Sú Vianoce naozaj aj u Vás sviatkom pohody a radosti?
Snažíme sa o to. Prioritou je dieťa a tak sa  spolu s tímom pracovníkov usilujeme o  to, aby deti v domove nemuseli zostávať  a ak tak na čo najkratší čas pokiaľ je to len možné. Za úspech považujem tohtoročné umiestnenie väčšiny našich detí  práve vo svojej vlastnej, biologickej rodine. U detí, ktoré túto možnosť nemajú sa pokúšame o náhradnú variantu a to návštevné pobyty v rodinách, ktoré im perspektívne do budúcna zabezpečia plnohodnotné prežívanie v tom najcennejšom dare, akým
je rodina. Ak už zostávajú nejaké deti v detskom domove, čo v našom prípade tvoria deti ktoré z rôznych dôvodov musia (deti v riešení, veľká skupina telesne a mentálne znevýhodnených detí, deti trpiace závažným ochorením), tak tety a ujovia v domove sa usilujú o to, aby čaro vianočných dní bolo cítiť v každom kútiku domova. Zdanlivo chladné múry  zariadenia presiaknu teplom a láskou, ktoré však dostávajú počas celého roka, len nadobudnú lesk vytvorený stromčekom a vôňou ihličia, či vianočných maškŕt.

Klasická predstava štedrého dňa je rušno v kuchyni, rozžiarený stromček, všade poriadok a deti čakajúce na Ježiška a zlaté prasiatko. V čom všetko sa líši táto predstava od reality v detskom domove?
Realita a túžba?  Túžbou nás všetkých, ktorí túto prácu vykonávame ako poslanie, je aby deti zažívali vianočnú atmosféru totožnú s tou, ktorú sme zažívali, či zažívame doma. Či sa nám to podarí realizovať? Opýtajte sa detí, tie neklamú, sú krásne práve v svojej čistote, úprimnosti a jednoduchosti. Vianoce bez stromčeka nie sú Vianocami, podobne je to aj s darčekmi, koledami, ako aj jedálničkom v ktorom nechýbajú dobroty.

Vychovávatelia majú samozrejme svoj vlastný život mimo ten profesný. Ako vôbec prebieha ich zmena v práci počas Štedrého dňa? Predsa len nie každý vie, ako to prebieha. Môžete priblížiť, ako sa rieši zmena v práci tento deň?
V službách pokračujeme tak ako zvyčajne, u nás okrem vychovávateľov pracujú aj zdravotné sestry a to na oddeleniach s chorými deťmi. Šťastný je človek , ktorý prežíva radosť z  vlastnej rodiny, no ešte šťastnejší ten, ktorý prežíva tento pocit aj v práci. Domnievam sa, že sa to prelína a ťažko predeľuje a tak sa navzájom obohacujeme. Ak máte na mysli rituály a tradície tak je to veľmi podobné tomu ako doma, máme na to vytvorené podmienky a tak sa snažíme napĺňať posolstvo vianočného tajomstva..

Stáva sa Vášmu zariadeniu, že si niektoré deti k sebe vezmú na Vianoce celkom cudzí ľudia? Je vôbec niečo také možné?
Nestáva a ani to nie je možné, dodržiavame zákonné cesty, avšak aby to neznelo tak chladne, počas celého roku sa usilujeme pracovať s rodinou, alebo náhradnou rodinou, aby ak príde tento krásny čas, deti mohli odchádzať k niekomu. Ľudia, ktorý si od nás dieťatko vezmú sú na to pripravovaný a majú už vytvorený s dieťatkom vzťah.

Existuje vôbec nejaký prístupný zoznam detských domovov? Možno by ľudia sami chceli podporiť niektorý detský domov vo svojom okolí, ale nemusia o ňom vedieť, alebo nevedia ako.
Všetko je na webe : ) : ) : ). Tak seriózne, v každom meste je úrad zaoberajúci sa sociálnymi záležitosťami, tam je databáza zariadení venujúca sa tejto práci, alebo jednoducho v každom telefónnom zozname je uvedený kontakt na nejaký detský domov a radi vám poskytnú informácie z
prvej ruky.

Ak by chceli obdarovať deti vo Vašom zariadení, kam by mohli zavolať, alebo darčeky poslať?
Stačí už spomínaný postup zavolať a dohodnúť sa, akákoľvek pomoc je vítaná a vážime si ju.

Čo všetko Vám pomáha v detskom domove zvládnuť Vianoce? Sú to bežní ľudia, sponzori, mesto, alebo niekto/niečo celkom iné?
Všetko už spomenuté, avšak toto všetko by bolo málo ak by sa Ježiško v tomto krásnom a vzácnom čase kedy sa otvára nebo nenarodil v každom z nás. Teda ak máme prostriedky a ak máme podmienky, je nutné mať aj zručnosti k ich využitiu a nimi sú zamestnanci disponujúci  devízami ako
obeta, odhodlanie, pracovný zápal, tvorivosť a iné….
Ďakujeme za odpovede detskému centru Studienka – riaditeľovi Mgr. Viliamovi Gyurkemu, a celému centru želáme Veselé sviatky a mnoho dôvodov na radosť nie len cez sviatky ale aj v približujúcom sa roku 2011.

Foto © Dreamstime.comVianočné prekvapenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ