Ako odhaliť plagiát? Buďte originálni!

0
8737

Internet je s pokrokom doby bežnou súčasťou pri písaní rôznych akademických prác. No zamysleli ste sa niekedy kriticky, na koľko percent je v skutočnosti vaše dielo originálom?

Vymoženosť používať pri svojej práci internet nám dovoľuje pracovať s informáciami z celého sveta. Odkedy sme všetci online s prístupom k všemožným informáciám, naša myseľ zlenivela a prácne rozmýšľanie nad danou tematikou vyšlo u mnohých dávno z módy. Oveľa jednoduchšie je zadať do vyhľadávača kľúčovú tému, ktorá nás zaujíma a vyberať si z tisícov už napísaných myšlienok. V tomto momente sa dostávame na veľmi tenkú hranicu s plagiátorstvom.co je plagiatorstvo

Pod plagiátorstvom sa rozumie privlastňovanie si cudzích myšlienok bez uvedenia ich skutočného autora. Aby ste mu predišli, je dôležité správne citovať a parafrázovať. Je rozdiel medzi hľadaním inšpirácií a kopírovaní myšlienok. Práca musí obsahovať značný podiel vašich originálnych myšlienok a záverov a nebyť iba skladačkou cudzích citátov a parafráz – tie by mali prácu iba odborne dopĺňať. Na konci práce je potrebné detailne uviesť skutočný zoznam použitej literatúry. Ako odhaliť plagiát?

Ako jednoducho odhaliť plagiát

Problém plagiátorstva sa netýka iba študentov, ale aj samotných učiteľov, ktorí neváhajú pri písaní akademických prác odpisovať. Za plagiátorstvo sa udeľujú rôzne tresty – od vylúčenia zo školy po finančné sankcie. Tento problém vedia okrem pozorného oka v súčasnosti vyriešiť aj detekčné systémy na odhaľovanie plagiátorstva.

Na Slovensku a v Českej republike sa objavil nový detekčný systém určený pre akademickú spoločnosť – Plag.sk. Je dostupný zadarmo pre študentov aj učiteľov a spoľahlivo dokáže odhaliť každý plagiát. Umožňuje overiť akademické práce, články, eseje a iné dokumenty. Stačí nahrať vybraný dokument, systém ho analyzuje a určí plagiát podčiarknutím konkrétneho miesta v texte. Tak môžete vidieť presnú vetu, ktorá je plagiátom. Detekčný systém môže aj vďaka precíznej kontrole zlepšiť úroveň vzdelávania na školách i univerzitách.

Jedinečnosť vašej práce si tak môžete overiť pred publikovaním behom pár minút a vyhnúť sa tým zbytočným nepríjemnostiam. Predíďte problémom a dajte si záležať na pôvode vašej práce. Pretože originál je len jeden.