52 Tajomstiev v Google Earth (video)

0
2515

Naozaj zaujímavé video zostavil užívateľ 111Cinemaman111 na serveri Youtube. V aplikácii Google Earth, ktorá používa materiály Google Maps totiž môžete vyhľadať rovnako ako na klasických Google Maps naozaj pozoruhodné miesta, budovy a obrazce. Najmä tie, ktoré celé tisíc ročia boli vryté v kopcom a na skalných kopcoch, stáročia skryté pred očami ľudí, až sa naskytli pred letcami, parašutistami a pred zrakom tých, ktorí snímali vôbec našu zem z hora. Mnoho zaujímavých miest ani nemožno spoznať inak než zhora, takže sa kruhy v obilí, rôzne nápisy, plavidlá a záhady objavia až z iného, než toho pozemského pohľadu. Nádherné je sledovať presné obrazce na rôznych končinách sveta, nezáležiac pritom či ide o Európu alebo ešte nálezy zo starej Ameriky. Sledujte aj vy, čo naša planéta ukrýva.

Spoločne sa tak od začiatku videa dostaneme do Južnej Ameriky a obrazec vo vrchu, potom trojuholník presných tvarov v púšti Austrálie, neskôr opäť do Ameriky na Indiána, na budovu v tvare hákového kríža, na lebku, do Británie na kruhy v obilí kde niekto z recesie pridal aj svoj nápis. Na čast nezmrznutého Grónska, na reklamu, na kývajúcu sa alebo zle zosnímanú loď, lietadlá vetrone, opäť kruhy v obilí, náhľad na husté letisko ale tiež a plávajúceho panáčika a množstvo ďalších prírodných a ľudskou rukou vytvorených úkazov. Najúžasnejšie sú však zvieratá a postavy v kameni a v poliach. Reklama na Coca Colu je už viac menej novovobý trik. Alebo podivná chyba prístrojov, ktoré mapy pripravovali, ktoré drazili etiketu toho, čo práve pracovník s mapami pil?

Iné video od autora menom Argosax