Harlem Shake už aj s dôchodcami z domova sociálnych služieb v Komárne

0
1325

Komárno Harlem Shake dôchodcoviaDvom mužom sa podarilo naplánovať a realizovať naozaj odvážny plán. Spoločne s dôchodcami v Domove sociálnych služieb pre seniorov v Komárne sa im podarilo s nadšenými dôchodcami natočiť vlastnú verziu šialenej svetovej mánie Harlem Shake. Aj tu sa tradične stretneme s osadenstvom, kde šibe len jednému, či dvom. Po pätnástej sekunde to však príde na všetkých a doslova. To, že mali niektorí účinkujúci 80 rokov a že sú obmedzení len na vozíček nikomu neprekážalo. Očividne sa bavili všetci.

V Komárne sa pritom už prejavili aj žiaci konkrétnej triedy na základnej škole