0
1348

-Fantázia je dôležitejšia než vedenie.-– (1)