Symbolické zámky lásky aj v Žiline na Mariánskom námestí

0
4621

Mariánske námestie, ŽilinaPrvými miestami na Slovensku, kde sme sa mohli stretnúť so symbolickými zámkami lásky boli Piešťany, alebo pamätník Maríny v Banskej Štiavnici. Nejaké sa nachádzali aj na pôvodnom starom moste v Bratislave, ktorý rozobrali. Jedno také miesto sa nachádza aj v Bojniciach a na jedno také sme narazili aj v Žiline. Skúste navštíviť Mariánske námestie v historickom centre Žiliny.

Žilinský „štvorec“
Štvorcové Mariánske námestie je azda najvýznamnejším námestím v celom meste. Pred niekoľkými rokomi prebehlo kompletnou rekonštrukciou a v novom šate sa ocitli viaceré meštianske domy v blízkosti, v ktorých nájdete banky, cestovné kancelárie a rôzne predajne. Napriek komerčnému charakteru prevádzok tu nenájdete farebný krikľavý chaos plný reklám. Celé miesto pôsobí príjemne a jeho návšteva je krásna za každého počasia a hodiny. Miesto, kde si môžu svoje vzťahy mladí aj starší spečatiť symbolickým zámkom, je na miestnej studni a jej krycej kovovej konštrukcii. Zámky sa na studni objavujú od roku 2012 spontánne bez nejakého plánovania.

Žilina, Mariánske námestie

foto: Tomáš