Takto sa mení naša motivácia s pribúdajúcim vekom

0
1996

Je prirodzené, že to čo nás motivuje sa s vekom mení a štúdia YouGov vysvetľuje ako.

Výskum potvrdzuje, že mladší ľudia sú väčšinou poháňaní peniazmi či entuziazmom druhých, zatiaľ čo staršia generácia je viac inšpirovaná svojím partnerom, rodinou a prostredím.

Viac ako dvojnásobok podielu ľudí vo veku 18-24 a rovnako ľudí po 60-tke motivuje určitý cieľ (v pomere 44% : 21%) a peniaze (26%), a 28% mladších ako 25 rokov motivuje nadšenie iných.

Ako starneme, entuziazmus ostatných nás motivuje menej, iba 15% ľudí vo veku 60 rokov a viac ho vidí ako motivačný faktor.

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, je našou najväčšou prioritou socializovať sa v staršom veku (32% ľudí vo veku 60 a viac), v porovnaní s tými vo veku 18-24 (27%) a ostatnými vo veku 25-39 (20%).

Nie je žiadnym prekvapením, že to ako vyzeráme je pre nás s pribúdajúcim vekom menej dôležitejšie.  Štúdia však zistila, že po 60-tke sa o svoj vzhľad začíname opäť zaujímať.

Viac ako štvrtina (26%) 18-24-ročných a 60-tnikov (29%) motivuje ich vzhľad a starostlivosť o svoje telo, na rozdiel od 25-39-ročných (22%) a 40-59-ročných (21%)

Je jedno či ich máme menej alebo viac, peniaze nás časom motivujú čoraz menej.

Každý štvrtý človek (26%) vo veku 18-24 je motivovaný finančným ziskom, to však však v šesťdesiatke klesne na 9%.

Čím viac však klesá dôležitosť peňazí, tým väčšiu rolu zohráva prostredie. 16% ľudí vo veku 18-24 je motivovaných krásnou prírodou, prechádzkami po pobreží a čerstvým vzduchom, zatiaľ čo 27% ľudí nad 60 kladie dôraz práve na čas strávený v prírode.

A čo motivuje vás?

ZANECHAŤ ODPOVEĎ