Prevratné zistenie: pes vrtiaci chvostom vpravo je pokojný. Ak ním vrtí vľavo, má obavy

0
5886

Smiešny spiaci pes - vtipné obrázky psov, psík spíDoteraz sme si mysleli, že pes, ktorý vrtí chvostom, je šťastný a raduje sa. Mnohým psíčkarom však vŕtalo hlavou, ako je možné, že potom výraz psa samotného nemožno vždy považovať za šťastný. Kým človek takýto signál vníma veľmi jednoducho ako len obyčajné vrtenie chvostom, psík vníma vrtenie chvosta iného psíka celkom inak. Ide o zvláštny ukazovateľ, ktorý bol doteraz pred chápaním ľudí utajený a objasnili ho až výskumníci z Trentskej univerzity, ktorí skúmali viacerých psov a ich správanie, keď im ukázali siluety psov hýbajúcich chvostom na ľavo a siluety hýbajúce chvostom na pravo.

Zaujímavé zistenie
Výskum dospel k jasnému záveru, že pes sa s iným psom dorozumieva aj vlastným chvostom. Pohyb chvosta viac kývajúci vľavo totiž symbolizuje úzkosť, alebo strach. Majú to za následok vnemy a nervová sústava, zvyšuje sa srdcová činnosť. Zatiaľ čo pri kývaní a otočení do prava sú havkáči naozaj pokojní a šťastnejší, čo by sedelo s doteraz využívaným názorom vysvetlenia kývania chvostom. Zistenie môže byť zaujímavé aj pre samotných chovateľov, keďže takto celkom jednoducho pri pozornom oku zistia, ako sa ich pes naozaj cíti.

Pri ich výbornom zraku je takéto dorozumievanie možné na diaľku, ba dokonca je vysvetlením, prečo na dedinách znervóznejú viaceré psy, ktoré na seba vidia, no výhľad na pôvodcu obáv má len jeden.

Informácie uviedlo rozhlasové spravodajstvo RTVS