Vesmírna počítačová hra Darkstar One sa dočkala očakávaného slovenského prekladu

0
2520

Darkstar One je jednou z populárnych počítačových hier z vesmírneho prostredia, ktorá je už staršieho dáta. Budúci rok tomu bude presne 10 rokov od jej vydania. Rozsiahly vesmírny svet ponúkal dlhú hrateľnosť a zaujímavý príbeh. Nedostatkom hry bolo, že nie každý sa vedel orientovať v použitých textoch, vetných spojeniach, hláseniach hry a podobne. Tak ako pri iných hrách, aj pri tejto sa pokúšali prekladatelia z projektu Slovenciny.Com preložiť hru do slovenčiny. Vytvoriť aplikáciu, ktorá by všetky pracne preložené slová, vety a nastavenia z hry prerobila do slovenčiny. Preklad na Darkstar One pritom patrí medzi najočakávanejšie preklady vôbec a čakať naň dokázalo zopár hráčov, ktorým dnes bude vydanie prekladu prekvapením, aj darčekom v jednom.

Darkstar one
Darkstar One slovenčina

Strastiplná cesta k výsledku
V priebehu času, kedy šlo o hrávanú hru sa o preklad do slovenčiny snažilo viacero autorov a mnoho prípadov celkom stroskotalo. Jediným prekladom, ktorý reálne začal a podarilo sa ho aj dokončiť, je preklad pôvodného autora Miloša, ktorý vychádzal z načatej verzie od prekladateľa Naetooa, a svedomito pracoval na niekoľkých tisícoch riadkoch textu. Jeho úsilie zlyhalo po tom, čo hra preložené texty neprijímala.

Video zo slovenskej verzie hry:

Darkstar one

Za ten čas sa k projektu dostali viacerí iní prekladatelia, hľadali cestu, Naetoo pripravil slovenskú diakritiku a keď sa prekladu ujal prekladateľ vystupujúci pod menom Merlin, podarilo sa mu vyriešiť chybu v hre, ako aj doprekladať celú hru do kompletnej verzie. Celý tento priebeh v skutočnosti trval okolo 4 kalendárnych rokov. Veľmi dlhá doba, možno aj preto, že šlo o fanúšikovský projekt, pre ktorý obetovali veľmi veľa času všetci jeho autori. Napriek veľkej snahe priniesť tento veľký preklad počítačovej hry do slovenčiny čo najviac bezchybne je stále možné naraziť na napríklad nesúhlasiaci rod ženy a muža v prípade oslovení, alebo vyjadrení „Spravil som/spravila som“.

Darkstar one

Hráči čakali na preklad celé roky
Rozsiahlu vesmírnu hru si mnoho hráčov nezahralo práve pre množstvo anglického textu, ktorý bol miestami veľmi zložitý. Slovenský preklad bol teda veľmi očakávaný a ľudí tešila každá správa o možnom vydaní. Až po desiatich rokoch od vydania však stále môžeme predpokladať, že si hru nejeden hráč znova vytiahne a konečne zahrá. Mnohí sa môžu poďakovať práve Merlinovi, ktorý venoval v súčasnosti, v čase úpadku záujmu o slovenské preklady a úpadku uznania práce slovenských prekladateľov, mnoho dní svojho času práci na opravách a dokončení slovenskej verzie textov hry.

Darkstar one

Darkstar one

Obrázky z preloženej počítačovej hry si môžete pozrieť na našom Facebooku a výsledný preklad bezplatne stiahnuť výhradne len na stránkach autorov a to na www.slovenciny.com. Siahnite po tejto hre teraz, keď je k dispozícií v slovenčine. BUde to stáť za to a v prípade nálezu nedokonalostí autori vítajú postrehy.