Tip na knihu: 1000 cirkevných pamiatok Slovenska

0
1425

Najkrajšie sakrálne stavby na Slovensku. 400 strán úžasných fotografií a zaujímavých textov odborníka Jána Laciku. Nájsť tisíc cirkevných pamiatok na našom malom území vraj nebolo vôbec ťažké. Kláštory, kaplnky, vzácne kostoly, mariánske a morové stĺpy, pútnické miesta a ďalšie hodnotné objekty späté s duchovným životom ľudí. Kniha 1000 cirkevných pamiatok Slovenska je úžasným prehľadom toho, čím sa rozhodne môžeme pochváliť.

Viac ako jedenásť storočí kresťanskej histórie obohatilo Slovensko o nesmierne množstvo cirkevných pamiatok. Úplne najstaršou je ranokresťanská svätyňa postavená v rímskej vojenskej stanici na hrade Devín. Pochádza zo 4. až 5.storočia.

Napríklad na prelome 12. a 13. storočia k nám z Francúzska prišla vznešená gotika, ktorá sa v plnej nádhere prejavila na stovkách cirkevných stavieb. Spočiatku si ju stavitelia vyskúšali na menších vidieckych kostolíkoch, vo vrcholnom období sa uplatnila v monumentálnych mestských chrámoch. Krásnym príkladom je košický Dóm sv. Alžbety. V závere gotického obdobia na začiatku 16. storočia vznikli slávne krídlové oltáre Majstra Pavla z Levoče a ďalších veľkých umelcov.

Obdobie renesancie bolo na Slovensku poznačené tureckými vojnami, stavovskými povstaniami a náboženskými nepokojmi. Preto sa stavali viac pevnosti ako kostoly, ľudia viac bojovali, ako sa modlili.

V knihe 1000 cirkevných pamiatok Slovenska sa tiež dozviete, že prvou barokovou stavbou na Slovensku bol katedrálny chrám v Trnave, postavený v roku 1637. Ohurujú predovšetkým barokové interiéry rehoľných chrámov v Jasove, Trenčíne či Prievidzi. Strohejší a jednoduchší klasicizmus zvlášť zarezonoval v staviteľstve tolerančných evanjelických kostolov.

V knihe je aj niekoľko novodobých chrámov, ktoré ešte nemožno nazvať pamiatkami. Sú to však natoľko významné a hodnotné stavby, že by sa nimi v budúcnosti mohli stať a našim potomkom ukazovať vyspelosť duchovnej kultúry dnes žijúcich ľudských pokolení. Čitateľ nájde v knihe rovnú tisícku najcennejších cirkevných pamiatok Slovenska, každú z nich spozná prostredníctvom krátkeho výstižného textu a najmenej jednej farebnej fotografie. Určite získa inšpiráciu na ich hlbšie a najmä osobné spoznávanie.

Pozrite si encyklopédiu 1000 cirkevných pamiatok Slovenska.