Slovenská obec Kestúc v Maďarsku a smutné povojnové roky

0
3762

Obec Kestúc, ktorú možno nazvať slovenskou, hoci sa nachádza v Maďarsku, mala v minulosti drvivú väčšinu obyvateľov slovenskej národnosti hovoriacej v slovenskom jazyku. Ešte pred II. svetovou vojnou v obci žilo 2265 obyvateľov z toho 2085 Slovákov. Ak napriek silným maďarským pokusom oslabiť iné národnosti sa v roku 1941 z celkového počtu 2664 ľudí stále hlásilo za Slovákov 1991 z nich. Národné cítenie teda Kestúčanom v žiadnom prípade nechýbalo a vlastne nechýba aj dnes. Okrem toho, že mnoho Slovákov ani len netuší, že v Maďarsku žije veľká komunita Slovákov, mnohí potom netušia nič ani o drsnej histórií, ktorá sa spája s Kestúcom a nejde ani o veľmi starú históriu. Smutné a ťažké udalosti si totiž aj dnes pamätajú mnohí. (foto: ilustračná)

Sovietska armáda vojak história

Sovietska armáda „osloboditeľov“
Neospravedlniteľné činy Sovietskej armády, ktoré sme museli velebiť povinne niekoľko desaťročí ako hrdinské, často neboli vôbec hrdinské. Kým východné Nemecko spomínalo na státisíce znásilnení „z pomsty“ a nepopísateľné problémy žien, ktoré boli poznačené takýmto násilím špinavých a násilných vojakov, v dobrom na nich nemohli spomínať mnohé iné národy, lokality, regióny, ale tiež ani Kestúčania. Sovietska armáda na 1. Sviatok vianočný 25. Decembra 1944 vyhlásila Kestúc ako bojovú zónu a obyvateľov evakuovali do susednej obce Čív. Domy im boje nezničili, no celá situácia sa hodila vojakom, ktorí celú obec vyrabovali, povykrádali z domov jedlo, dobytok, hydinu, ale pobrali aj cennosti, kusy nábytku, zrkadlá, deťom hračky, ale napríklad aj ženám stužky a skrášlovátka. Materiálne škody však neboli poslednou pohromou. 30. decembra 1944, nevedno či z pocitu viny a preto, aby sa zbavili sťažovateľov za škody, odvliekli z obce údajne až 480 práceschopných mužov, otcov a mládencov. Pod zámienkou, že idú pracovať pre vojenské potreby. Mnohí sa nikdy nevrátili, nútené otroctvo, do ktorého sa muži dostali bez toho, aby sa čímkoľvek previnili, poznačilo celé rodiny. Strata mužov a detí sa týkala azda všetkých. Aj tieto udalosti boli jedným z dôvodov, prečo sa neskôr niektoré rodiny odhodlali presťahovať na Slovensko v rámci repatriácie a medzinárodnej dohody Československa a Maďarska.

„Mať volá“
Historicky významná no do konca nedotiahnutá akcia v záujme eliminovať národnostné nepokoje, nerovnosti a zabezpečiť jednotu a slobodu Slovákom a Čechom v jedinej krajine, bola akciou, pri ktorej boli vysídlení Maďari a Nemci z nášho územia a pozývaní Slováci zo zahraničia na dosídlenie. Propaganda a kampane na nalákanie Slovákov pôsobili národnostnou tematikou, vyzdvihovali výhody bývania v pôvodnej vlasti ich predkov a sľúbili viacero výhod, najmä však možnosť žiť medzi svojimi. Aj pre smutné skúsenosti počas vojny a po nej, rozhodli sa na presťahovanie viaceré rodiny, často nemajetné a ťažko pracujúce v maďarských baniach. Lenže v Kestúci žili aj matky a vdovy, ktoré nemali žiadne správy o otcoch. Museli ich zastúpiť ako hlavy rodín. Rozhodnutie presťahovať sa na Slovensko tak bolo o to ťažšie, ak nevedeli, alebo nemohli zistiť nič o osude manžela a otca. Aby sa mal kam vrátiť, alebo aby takto vážne rozhodnutie nebolo posledným klincom do rakvy pre beztak vždy zúbožených tých, ktorým sa podarilo z gulagu dostať domov. Prvý transport z Kestúca prebiehal 13. Júna 1946. Ľudia si mohli odviezť všetok hnuteľný majetok aj zvieratá. Celkovo sa z obce odsťahovalo 368 ľudí.

Výborný zdroj s podrobnosťami nájdete na stránkach Pilíšskych Slovákov v Maďarsku: http://www.oslovma.hu

Zaujímavosti o obci Kestúc:

  • Pôvodne sa obec volala Kostelec, dnešný názov je upravený maďarský názov
  • V obci dal v roku 1250 postaviť významný kláštor Euzébius, zakladateľ Rádu Svätého Pavla Prvého Pustovníka. Zničili ho Turci počas ich plienenia v Európe.
  • Od roku 1716 prichádzali do obce slovenskí prisťahovalci, aby dosídlili rapídny úbytok obyvateľstva vyvraždeného tureckými nájazdmi. Odvtedy šlo o slovenskú obec.
  • Dodnes je obec známa pre svoju vinársku výrobu a vinárske tradície vôbec.
  • Kestúc je vzdialený od slovenského Štúrova a štátnych hraníc niečo cez 15 minút cesty, respektíve je to niečo cez 10 kilometrov.