Rok nula neexistuje. Náš letopočet skáče od -1 rovno na 1.

0
5161

Dievča premýšľa čo ako prečoLámali ste si hlavu nad tým, ako sa vlastne počítajú roky? Čo sa stalo v roku 33? A čo sa stalo presne 33 rokov pred tým? Ako sa dá vlastne tento deň zapísať? Priveľa otáznikov, že?

Rok nula nikdy neexistoval
Nech počítače ako chcete, rok nula neexistuje a tak teda nemožno s ním počítať. Letopočet totiž počíta s rokmi v podobe -3, -2, -1, 1, 2, 3 kde nula chýba. Ak teda v roku 23 zomrel 32 ročný muž, nenarodil sa v roku -10 ale v roku -11. Ak napríklad pútnikovi trvala cesta od roku -2 do roku 3, neputoval 5 rokov, ale len štyri. Obdobie medzi rokmi -1 a 1 netrvalo 24 mesiacov so stredom v roku nula, ale len dvanásť. Ak teda počítate priamo roky v číslach pred našim letopočtom a prechádza tento údaj do nášho letopočtu, súčet rokov by mal byť o jeden rok nižší.

Zopár zaujímavostí na záver
Klasický kalendár, ktorý je na svete najviac rozšírený, počíta roky od udalosti známej pre celý kresťanský svet aj nekresťanský. Dôležité je však upozorniť na fakt, že narodenie Krista bolo určené až o niekoľko storočí neskôr. Šlo o odhad, ktorým sa stanovilo určené narodenie Krista ako medzník. Pred jeho narodením a teda pred počítaním letopočtu sa dátum počíta odzadu aj preto, že nízke čísla sú lepšie datovateľné, bolo ich možné vypočítať a vzdialenejšie čísla je možné zaokrúhľovať. História po narodení Krista a teda obdobie nášho letopočtu je datovaná veľmi presne. Bol jednotný kalendárny údaj a každý mal jasno v tom, ako dni počítať. Postupne sa zasvätením dní konkrétnym svätcom udomácnilo nazývanie dní aj podľa mien, čo sprehľadnilo dni a ovplyvnilo napríklad aj slovenskú kultúru. Dodnes sa pritom hovorí „Na Barboru“, alebo „Na Michala“.